Domovská stránka » Vzácná onemocnění » HODGKINŮV LYMFOM: NEMOC MLADÝCH LIDÍ
ADVERTORIAL

MUDR. JURAJ ĎURAŠ

Klinika hematoonkologie FN Ostrava

HODGKINŮV LYMFOM (HL)

Hodgkinův lymfom, je zhoubné onemocnění lymfatického systému, které se rozvíjí v jedné lymfatické uzlině, může se ale šířit do celého těla a postihnout i jiné orgány mimo lymfatický systém. Hodgkinův lymfom se vyvíjí z charakteristicky změněného B-lymfocytu, jednoho druhu bílých krvinek.

Každým rokem onemocní v České republice tímto typem lymfomu kolem 300 lidí. Většinou onemocní mladí lidé, 70 % onemocnění je diagnostikováno ve věku 17–35 let.

Hodgkinův lymfom tvoří zhruba jednu pětinu všech lymfomů (čtyři pětiny tvoří nehodgkinské lymfomy). Každým rokem onemocní v České republice tímto typem lymfomu kolem 300 lidí. Většinou onemocní mladí lidé, 70 % onemocnění je diagnostikováno ve věku 17–35 let. Může se však vyskytnout v každém věku. Častěji onemocní muži (3:2). I když je Hodgkinův lymfom vzácné onemocnění, představuje jednu z nejčastějších diagnóz zhoubných onemocnění v mladém dospělém věku.

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY LYMFOMŮ?

Vzhledem k tomu, že onemocnění HL se může vyskytnout na různých místech lidského těla, mohou být i příznaky velmi rozdílné. Pro jednoduchost si je můžeme rozdělit na příznaky místní, které jsou způsobeny postižením konkrétního orgánu lymfomem, a celkové (systémové), což jsou příznaky, kterými tělo reaguje na přítomnost onemocnění.

Prvním a nejčastějším příznakem bývá nebolestivé zvětšení lymfatických uzlin na krku, v podpaždí či v třísle, kde jsou hmatatelné, nebo mohou ležet uvnitř těla a projeví se některým z jiných příznaků podle svého umístění.

MEZI SYSTÉMOVÉ PŘÍZNAKY PATŘÍ:

• horečka nad 38 °C, jinak nevysvětlitelná noční pocení, mnohdy s nutností výměny ložního prádla,

• větší samovolný úbytek hmotnosti,

• déle trvající únavnost a slabost,

• svědění kůže,

• otoky či bolest různých částí těla.

MOŽNOSTI LÉČBY

Hodgkinův lymfom je ve většině případů vyléčitelný. Je to nejlépe léčitelné zhoubné onemocnění dospělého věku. V závislosti na stádiu a rizikových faktorech je možné vyléčit 85–95 % pacientů. Doba dožití je u  vyléčených pacientů v současné době více než 40 let.

Léčba je založena na podávání chemoterapie (cytostatik), která porušují cyklus buňky v různých fázích a tím zabrání dělení nádorových buněk. Mimo buňky nádoru mají cytostatika efekt i na zdravé buňky některých zdravých tkání. Právě toto vysvětluje vznik nepříjemných vedlejších účinků léčby.

I přes úspěchy současné medicíny zůstává pro klinický výzkum výzvou zlepšení vyhlídek pro všechny nemocné, kteří na léčbu dobře nereagují.

Do léčby může být také zařazeno ozařování (radioterapie). Někdy se do léčby zařazuje transplantace kmenových buněk. Součástí terapie může být výjimečně také chirurgický zákrok v souvislosti s odstraněním velké masy nádoru. Léčba lymfomů se velmi často „šije na míru“ danému pacientovi a jeho konkrétní situaci.

Po ukončení léčby je důležité sledování pro vzácné, ale možné včasné odhalení druhotných onemocnění jako jsou například neplodnost, plicní toxicita a riziko sekundárních malignit, která mohou být způsobena protinádorovou léčbou a mohou mít významný vliv na další osud pacientů.

Probíhající klinický výzkum se snaží najít léčbu, která by měla lepší účinnost a minimální toxicitu.


Přečtěte si také: JAK SI PORADIT S INFEKCÍ V RÁNĚ?

Další článek