Domovská stránka » Ženské zdraví » ANTIKONCEPČNÍ VAGINÁLNÍ KROUŽEK
Ženské zdraví

ANTIKONCEPČNÍ VAGINÁLNÍ KROUŽEK

Doc. MUDr. TOMÁŠ FAIT, Ph.D. 

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Pod pojmem kombinovaná hormonální antikoncepce si většina laiků (a bohužel i lékařů) představí pilulku. Kombinace obsaženého estrogenu a progestinu zaručuje vysokou účinnost v ochraně před otěhotněním a současně přináší i další pozitivní účinky – pravidelnější menstruační cyklus, slabší krvácení, menší bolestí při menses, zmírnění projevů hyperandrogenního syndromu (akné, nadměrné ochlupení), snížení rizika zhoubných nádorů vaječníku i děložní sliznice. Avšak jako každý lék má i antikoncepční pilulka svá rizika (nadměrné srážení krve a plicní embolie nebo trombóza, infarkt myokardu u starších kuřaček, zvýšení krevního tlaku), kterým lze předejít pečlivým dodržováním pravidel nasazování a užívání antikoncepce.

Stejná pozitiva inegativa mají i jiné aplikační cesty kombinované hormonální antikoncepce – náplasti a vaginální kroužky. Z výsledků studií však víme, že účinnost antikoncepce u ideální svědomité uživatelky je až desetkrát vyšší, než u uživatelky běžné, kde se vyskytuje až nepochopitelné množství chyb v užívání. Počet těchto chyb se při aplikaci na delší dobu významně snižuje.

Vaginální kroužek se aplikuje jednou měsíčně. Samotná aplikace ohebného kroužku je jednoduchá, obdobná jako u menstruačního tampónu. Stejně jednoduše se kroužek po třech týdnech odstraňuje. Následuje týden bez kroužku, kdy proběhne pseudomenstruační krvácení, pak se zavede kroužek nový. Pokud chce žena krvácení odložit, lze zavést nový kroužek ihned po vyjmutí kroužku použitého.

Další výhodu vaginálního kroužku představují vyrovnané hladiny účinných látek – to znamená nízké procento nepravidelného krvácení. Vynechání jaterního first‑pass efektu (při podání pilulky jdou nejprve všechny hormony do jater) přináší teoretickou nižší metabolickou zátěž. Výhodou je i eliminace změn vstřebávání střevní sliznicí při průjmech, zvracení či současném užívání dalších léků (například antibiotik). Překvapivě kroužek v pochvě nezvyšuje riziko výtoků a ani není vnímán negativně při pohlavním styku.

Jedinou nevýhodou vaginálního kroužku je, že při některých sexuálních praktikách může být kroužek omylem vytažen – nicméně pokud jej do tří hodin vrátíte zpět, jeho účinnost to nijak neovlivní.

Již v roce 2010 byla v České republice provedena studie CHOICE. Na souboru 1326 žen žádajících antikoncepci bylo zjištěno, že pokud dostanou informaci o všech aplikačních cestách kombinované hormonální antikoncepce, zvýší se zájem o vaginální kroužek o 29 %, tedy z původních 5 % na 34 %. Obecné povědomí o této aplikační cestě je tedy nezaslouženě malé.

Článek vznikl ve spolupráci s Českou menopauzální a andropauzální společností.

Další článek