Domovská stránka » Bojujeme proti rakovině » PREVENCE JAKO DŮLEŽITÁ SOUČÁST ZDRAVOTNICTVÍ I V DOBĚ PANDEMIE
Bojujeme proti rakovině

PREVENCE JAKO DŮLEŽITÁ SOUČÁST ZDRAVOTNICTVÍ I V DOBĚ PANDEMIE

Článek vznikl ve spolupráci se
Článek vznikl ve spolupráci se

Bc. ANNA FROŇKOVÁ

stomická sestra
1.chirurgická klinika

Slovo pandemie je odvozeno z řeckých slov pandémos, tedy vlastně „všechen lid“. Pandemie je epidemie nebezpečné infekční nemoci velkého rozsahu, která postihuje více kontinentů.

Pandemická situace umocňuje strach obyvatel z toho, že se nakazí infekční chorobou i při dodržování všech doporučení (nošení respirátorů, desinfekce rukou, rozestupy, neshlukování se). Tento strach vede k odkládání návštěv ordinací, bagatelizaci zdravotních problémů a úplnému vynechávání preventivních prohlídek. To má za následek mimo jiné i vyšší výskyt nádorů v pokročilejším stádiu s komplikovanější léčbou a horší prognózou.

Jako stomická sestra vidím, že nereagování na příznaky choroby či vynechávání preventivních prohlídek vede často k rozvoji onemocnění, které může mít za následek založení stomie. Přitom příznaků, že něco není v pořádku, může být celá řada. Na prvním místě je to krev ve stolici, krev na papíře po vykonání potřeby nebo krvácení z konečníku. Patří sem však i časté nadýmání, střídání zácpy a průjmu, bolestivé vyprazdňování, nezáměrný úbytek na váze.

Dále jsou tu i rizikové faktory, na které bychom neměli zapomínat. Věk 50+, dědičné predispozice, polypy na střevní sliznici, chronické střevní záněty – to všechno by mělo přivést člověka k lékaři i v době pandemie. Alespoň si objednat termín vyšetření a zbytečně dlouho ho neodkládat.

Na začátku roku 2009 zahájilo Ministerstvo zdravotnictví ČR celorepublikový screeningový program zaměřený na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektálního karcinomu). Screeningové programy umožňují výrazně snížit úmrtnost na nádorová onemocnění.

Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta. Pro osoby s pozitivní osobní či rodinnou anamnézou rizika karcinomu kolorekta jsou vypracovány jednotlivé dispenzární programy, lišící se dle stupně rizika.

Existují dvě možnosti screeningového procesu:

  • opakovaný test na okultní krvácení do stolice (TOKS);
  • primární screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu.

V případě negativního výsledku TOKS se test u jedinců ve věku 50–54 let opakuje po roce, u jedinců ve věku 55 let a více po dvou letech. V případě pozitivního výsledku je indikována screeningová kolonoskopie.

Primární screeningová kolonoskopie je alternativní metodou pro pacienty, kteří se nerozhodli pro TOKS. Pro osoby starší 50 let je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu. Neváhejte proto s návštěvou lékaře, patříte li do rizikové skupiny. Prevence je vždy lepší než následná léčba. Stejně tak pokud u sebe pozorujete výše uvedené příznaky, neváhejte se obrátit na Vašeho praktického lékaře.

Rakovina tlustého střeva a konečníku je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz ve všech vyspělých státech – a ani u nás tomu není jinak. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 7700 osob a téměř 3400 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně umírá. (data k r. 2018)

Další článek