Domovská stránka » Bojujeme proti rakovině » RAKOVINU VAJEČNÍKŮ JE DŮLEŽITÉ ZACHYTIT VČAS
Bojujeme proti rakovině

RAKOVINU VAJEČNÍKŮ JE DŮLEŽITÉ ZACHYTIT VČAS

Doc. MUDr. MARTINA KUBECOVÁ, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika
3. LF UK a FNKV

Rakovina vaječníků patří mezi gynekologické nádory s nejhorší prognózou. Důvodem je pozdní záchyt tohoto onemocnění. Až 75 % pacientek přichází s diagnózou karcinomu vaječníků v pokročilém stadiu III, kdy se nádor často již nedá odstranit. To je dáno uložením vaječníků v dutině břišní, kde má nádor dostatek prostoru pro růst, aniž by působil potíže. Symptomy pak většinou doprovází až velmi pokročilé stadium onemocnění, kdy nádor tlačí na okolní orgány nebo do nich prorůstá.Časná stadia jsou dobře léčitelná a vyléčitelná, avšak zcela bezpříznaková. Zachytit je lze pouze ultrazvukovým vyšetřením. Toto vyšetření by mělo být součástí gynekologické preventivní prohlídky, na kterou má jednou ročně nárok každá žena bezplatně. Pokročilejší stadia se projevují zažívacími potížemi, plynatostí, bolestmi břicha, poruchami střevní pasáže, nechutenstvím a často zvětšováním objemu břicha v důsledku tvorby volné tekutiny (tzv. ascitu).

Základní léčebnou metodou je operace – radikální odstranění nádoru včetně oboustranného odstranění tub a vaječníků, odstranění dělohy, břišní předstěry, případně lymfatických uzlin. Pokud je nádor inoperabilní, odebere se vzorek na histologické vyšetření a zahájí se chemoterapie (3 cykly v intervalu 21 dní). Operovat lze po zmenšení nádoru. Po operaci pak pacientka podstupuje adjuvantní chemoterapii, pokud byl nádor zcela odstraněn, případně paliativní chemoterapii, pokud zůstalo nádorové reziduum. V tomto případě lze přidat k chemoterapii i biologickou léčbu ovlivňující cévní nádorové řečiště.

Každá pacientka s epitelovým nádorem vaječníků by měla podstoupit genetické vyšetření. Přibližně pětina až třetina pacientek s karcinomem vaječníků má mutaci v genu BRCA1 nebo 2. Tyto pacientky jsou poté zařazeny do onkologického programu s cílem předcházet nádorovému onemocnění, anebo ho dříve odhalit. Karcinomy vaječníků asociované s BRCA mutací mají lepší prognózu. Všem pacientkám můžeme v současné době nabídnout udržovací terapii (PARP inhibitory) bez ohledu na přítomnost BRCA mutace. Prognóza pacientek s rakovinou vaječníků jednoznačně závisí na rozsahu onemocnění a nádorovém reziduu po operaci. Pětileté přežití u stadia I je přibližně 89 %, zatímco u stadia III dosahuje pouhých 35 %. Proto je nezbytný včasný záchyt tohoto onemocnění. Toho lze docílit pouze pravidelnými preventivními gynekologickými prohlídkami s ultrazvukovým vyšetřením. Ženy by neměly podceňovat ani nevýrazné symptomy. Pandemie COVID není důvodem k odkládání preventivní prohlídky, která může i zachránit život.

doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

Další článek