Domovská stránka » Bojujeme proti rakovině » SCREENING NENÍ STIGMA
Bojujeme proti rakovině

SCREENING NENÍ STIGMA

doc. MUDr. ONDŘEJ URBAN, Ph.D.

předseda české gastroenterologické společnosti

Screeningové programy jsou státem organizovaná vyšetření, která doslova zachraňují životy. Patří mezi ně i screening kolorektální, díky němuž během 20 let klesla četnost nádoru tlustého střeva v české populaci o jednu čtvrtinu. ČR se tak ve světovém žebříčku výskytu tohoto karcinomu posunula z prvního místa na místo čtyřiadvacáté.

Komu je určen kolorektální screening?

Screening je otevřen všem osobám starším 50 let. V tomto věku totiž vzniká 80 % těchto nádorů. Provádí se u asymptomatických osob, díky čemuž lze případné onemocnění odhalit v rané fázi, případně jeho přítomnost vyvrátit. Mezi symptomy již rozvinutého nádoru patří krev ve stolici, bolest břicha, úbytek váhy, únava apod. Takto suspektní pacienty ale posíláme přímo na koloskopii.

V jakých krocích takový screening probíhá?

Účelem screeningu je vyhledat polyp, nezhoubný výrůstek, ve střevě. Z něj totiž nádor vzniká. Naším cílem je objevit jej dřív, než nádor vznikne. Samotný screening pak může probíhat ve dvou krocích. Předně detekováním stopového množství krve ve stolici, po němž je pacient poslán na koloskopii. V některých případech se ale první krok přeskakuje, a pacient absolvuje koloskopii přímo.

Jaký význam má pro pacienta včasné odhalení nádoru či polypu?

95 % pacientů, u nichž zachytíme ještě asymptomatický nádor při screeningu, se vyléčí. Včasně detekovaný nádor lze navíc léčit jen endoskopicky. A konečně – odstraníme-li polyp, ke vzniku nádoru vůbec nedojde. Vývoj nádoru se totiž zastaví na úrovni nezhoubného výrůstku.

Kdo patří do rizikové skupiny?

Lidé trpící chorobou, jež vede ke vzniku nádoru tlustého střeva. Dále ti, kteří mají genetickou dispozici, tj. vyskytl-li se kolorektální karcinom opakovaně u jejich pokrevních příbuzných. A samozřejmě pacienti, kteří sami kolorektální karcinom prodělali. Je ale třeba také vědět, že se tento nádor často objeví až jako druhý v pořadí, a prevenci by tudíž neměli podceňovat všichni onkologičtí pacienti. Dalším hlediskem jsou individuální rizikové faktory: obezita, kouření, nedostatek pohybu, vysoká konzumace červeného masa, nízká konzumace ovoce a vlákniny atd.

Jak se postupuje v případě, že je nález pozitivní?

Způsob léčby rozhodují multioborové týmy ve spolupráci s pacientem, postup určuje především stadium onemocnění. Díky moderním metodám prováděným v onkologických centrech mají na několikaleté prodloužení života naději i ti nemocní, jejichž prognóza se v dřívějšku počítala v měsících.

Měla pandemie vliv na počet diagnostikovaných osob?

Přesná data ještě nejsou známa, je ale zcela evidentní, že screening neprobíhal na většině pracovišť tak jako před pandemií. Docházelo přeci jen k plošnému odkládání plánovaných výkonů. My se teď snažíme program vrátit zase do starých kolejí ve všech 188 koloskopických centrech, který se neobejde bez aktivní účasti občanů. Nezanedbávejte péči o své zdraví, prevenci závažných život ohrožujících onemocnění a absolvujte preventivní prohlídky a nepodceňujte časné varovné příznaky.

Další článek