Domovská stránka » Cesta pacienta » OSTEOPORÓZA: REVMA LIGA ČR BOJUJE ZA LEPŠÍ PÉČI
Cesta pacienta

OSTEOPORÓZA: REVMA LIGA ČR BOJUJE ZA LEPŠÍ PÉČI

Za podpory:
Adobe Stock
Za podpory:
Adobe Stock

Osteoporóza, vážné metabolické onemocnění, postihuje stále více lidí. Každá druhá žena a každý pátý muž starší 50 let čelí riziku osteoporotické zlomeniny. Tyto zlomeniny mohou mít vážné následky, včetně zvýšené úmrtnosti.


Osteoporóza v České republice postihuje až 800 000 lidí, ale přesné statistiky nejsou k dispozici kvůli nedostatečné evidenci onemocnění. Diagnostika a léčba osteoporózy jsou méně dostupné než v jiných evropských zemích. Proto Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) 1. dubna 2023 zahájila program časného odhalení onemocnění, do kterého se zapojili všeobecní praktičtí lékaři a ambulantní gynekologové. Program je zaměřen na sledování žen po menopauze a mužů starších 65 let.

Včasná diagnostika

Kvalifikovaní odborníci v oblasti osteologie často pro diagnózu a léčbu osteoporózy nedisponují dostatečnými kapacitami. Proto je nezbytné zapojit lékaře z jiných oborů, zejména praktické lékaře a gynekology s ambulantní praxí, do procesu časné diagnostiky a poskytování základní terapie. Včasná diagnóza osteoporózy umožňuje efektivní léčbu, která může zahrnovat farmakologické i jiné terapeutické metody.

Prevence zlepšuje kvalitu života

Osteoporóza je často „tichým zlodějem kostí“, neprojevuje se žádnými příznaky, ale až komplikacemi, jako jsou zlomeniny obratle, krčku kosti stehenní nebo zápěstí. Ročně dochází v České republice k více než 17 000 zlomeninám krčku kosti stehenní, a tento počet stále stoupá. Dokonce i ve vyspělých zemích, jako je Česká republika, je úmrtnost po zlomenině vysoká a pacienti zůstávají nesoběstační. Prevence osteoporózy je klíčová pro zlepšení kvality života a prodloužení délky života populace.

Jak vypadá návštěva v osteocentru a vyšetření na denzitometru? Podívejte se na video, které připravila pacientská organizace Revma Liga Česká republika.

Pro koho je prevence určená?

Záchyt osteoporózy bude součástí preventivních prohlídek u všeobecných praktických lékařů i ambulantních gynekologů.

  • Ženy po menopauze až do věku 59 let a muži ve věku 65 až 69 let budou během preventivní prohlídky podrobeni anamnéze a dotazníku FRAX, a sice ve dvouletých intervalech. Při podezření na osteoporózu bude provedeno měření denzitometrem.
  • Ženy nad 60 let a muži nad 70 let budou mít jako součást preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře nebo u gynekologa indikováno měření kostní hustoty denzitometrem. Toto měření bude prováděno buď přímo v ordinaci lékaře, nebo bude pacient odeslán na specializované pracoviště.

Pacientská organizace Revma Liga ČR hraje klíčovou roli v podpoře pacientů s osteoporózou a připravuje informační obsah a osvětové kampaně. Jejich úsilí má spolu s iniciativou VZP potenciál v České republice výrazně zlepšit péči o pacienty s osteoporózou.

Další článek