Domovská stránka » Civilizační onemocnění » CIVILKY: SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
Civilizační onemocnění

CIVILKY: SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR

Článek vznikl ve spolupráci s:
Článek vznikl ve spolupráci s:

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., známý také pod zkratkou SPCCH nebo názvem Civilky, se již více než 30 let věnuje osobám s civilizačními chorobami. V současnosti sdružuje 25 000 členů, provozuje 5 komunitních center a 248 organizací a klubů po celé České republice. Tyto  organizace, v jejichž čele stojí dobrovolníci patřící do cílové skupiny, metodicky vede Centrum služeb SPCCH a jeho pracovníci, kteří pomáhají budovat a udržovat hodnoty spolku a rozvíjet jeho činnost.

Hlavním posláním organizace je zapojení osob postižených civilizačními chorobami a seniorů do běžného a důstojného života, což těmto osobám zlepšuje celkovou kondici a snižuje informační, fyzické i psychické bariéry, kterým musí čelit. Důležité je i vzájemné sdílení zkušeností a navazování nových vztahů a kontaktů. Civilky dále hájí práva pacientů a jejich rodin, informují je o nových zákonech a možnostech, kterých se jim dostává, a informují veřejnost nebo zájemce o členství. Informace jsou veřejnosti poskytovány na různých akcích, prostřednictvím webových stránek, regionálního tisku nebo letáků. Jednotlivé organizace a kluby spolupracují s místními úřady a lékaři, kteří se pravidelně účastní různých akcí. Tato spolupráce umožňuje vyšší dosah osvěty v oblasti prevence civilizačních chorob a začlenění nemocných do společnosti.

Mezi dlouholetou činnost Civilek patří rekondiční pobyty s odbornou edukací v oblasti prevence civilizačních chorob, které rehabilitují a zlepšují celkovou kondici cílové skupiny. Lekce cvičení vedené odbornými lektory napomáhají členům v průběhu celého roku rehabilitovat a lépe zvládat běžný život. Cvičení i rekondiční pobyty jsou určeny každému, kdo má chuť udělat něco pro své zdraví a poznat nové přátele. Oblíbené jsou také tréninky paměti nebo chůze s holemi (nordic walking), ve které Civilky pořádají již osmý ročník soutěže Rozchodíme Civilky. Všechny tyto aktivity umožňují smysluplně a plnohodnotně trávit svůj volný čas.

Další článek