ADVERTORIAL

„AŽ SE CHLAPI ZAČNOU STARAT O SVÉ ZDRAVÍ JAKO O AUTA, BUDEME MÍT VYHRÁNO!“
PROF. MUDR. JIŘÍ VORLÍČEK, CSC., předseda České onkologické společnosti  

Tato myšlenka vlastně stála u zrodu projektu „STK pro chlapy“. Hledali jsme spojnici mezi myšlením a chováním chlapů a jejich vztahem k vlastnímu zdraví. Proč většina z nás zajde k lékaři, až když už smlouvá o život, nebo přinejmenším o jeho kvalitu?

Nemáme čas, nechceme nikde čekat, netýká se nás to, je to zbytečné – na něco stejně umřít musíme. Naše ego nepřipouští, že bychom mohli zdravotně selhat, stydíme se…

Proti této argumentaci jsme si postavili náš vztah k autům. Když začne blikat výstražná kontrolka, rychle do servisu, kam ostatně jezdíme na pravidelné technické kontroly. Je to pro nás něco automatického. Přijali jsme za samozřejmé, že to má smysl k odhalení nedostatků!

A teď si zkuste postavit proti sobě svůj vztah ke ZDRAVÍ a k AUTU?

V České republice chodí na pravidelné preventivní prohlídky jen přibližně 5 % mužů. Našim cílem je realizovat osvětovou kampaň „STK pro chlapy“, která bude motivovat chlapy chodit na preventivní prohlídky VČAS a která by se měla stát symbolem aktivního přístupu mužů k vlastnímu zdraví.

Petr Koukal, zakladatel Nadačního fondu STK pro chlapy

Další článek