Skip to main content
Domovská stránka » Civilizační onemocnění » PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Civilizační onemocnění

PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Očkování patří k nejdůležitějším nástrojům prevence infekčních onemocnění a používání vakcín zabraňuje milionům lidských úmrtí ročně.

  • Žádná očkovací látka nechrání proti nemoci COVID-19 a ani nezvyšuje riziko vzniku této nemoci.
  • Očkovací látky nepoškozují imunitní systém. Naopak velmi cíleně jej stimulují k obraně proti některým závažným a život ohrožujícím infekčním onemocněním.
  • Některá očkování u starších dětí a dospělých lze po nezbytné předchozí konzultaci s registrujícím lékařem odložit. Odklad některých vakcín v těchto věkových kategoriích o týdny až měsíce představuje pouze minimální riziko.
  • Česká vakcinologická společnost doporučuje neodkládat očkování především u kojenců a batolat. Benefit očkování v těchto věkových kategoriích převyšuje riziko přenosu infekce v očkujících zdravotnických zařízeních. Při odložení očkování se zvyšuje riziko závažného onemocnění pro dítě a při poklesu proočkovanosti existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle. Při každé návštěvě lékaře by měly být podány všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů. Samostatná podávání jednotlivých vakcín zbytečně zvyšují potřebu návštěv zdravotnického zařízení, což není za současné epidemiologické situace žádoucí.
  • Česká vakcinologická společnost doporučuje respektovat doporučení registrujícího lékaře. Výše uvedená všeobecná doporučení se nemohou vztahovat na každou jednotlivou situaci a především rizikoví pacienti mohou vyžadovat individuální přístup tak, aby pro ně bylo riziko infekčních onemocnění minimalizováno.

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
vědecký sekretář České vakcinologické společnosti

Next article