Domovská stránka » Civilizační onemocnění » REHABILITAČNÍ POBYTY S ASOCIACÍ CEREBRUM
Civilizační onemocnění

REHABILITAČNÍ POBYTY S ASOCIACÍ CEREBRUM

Článek vznikl ve spolupráci s:
Zdroj: Cerebrum
Článek vznikl ve spolupráci s:
Zdroj: Cerebrum

JANA BÁRA DOBRKOVSKÁ

ředitelka

Cerebrum – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.

Z terapeutického hlediska je pro osobu po prodělané cévní mozkové příhodě nebo po jiném poškození mozku nejlepší denní soustavná rehabilitace. Mnohým pacientům, kteří třeba už nevyužívají rehabilitační pobyty v léčebných ústavech, však výrazně pomůže i týdenní rehabilitační pobyt, který organizuje náš spolek Cerebrum. Díky intenzivní práci našich odborníků skutečně může dojít ke zlepšení stavu třeba i u chronického pacienta, který se dlouho k žádné rehabilitaci nedostal.

Vše se daří zvládat lépe uprostřed přírody, a přitom kousek od civilizace. Denní program pobytu se vždy plánuje na celý den a od ranní rozcvičky až po večerní společenský program je velice pestrý. Naše koordinátorky pro svépomocné skupiny organizují různé tvořivé dílny, kde s klienty malujeme na porcelán, na sklo, vyrábíme různé dekorace. U mužské části klientely však vede rybaření. V loňském roce jsme při pobytu uspořádali rybářskou soutěž a bylo těžké vybrat vítěze: každý totiž něco chytil, takže trofej v podobě poháru nakonec získali všichni.

Kromě standardních terapií, jako je fyzioterapie, léčebný tělocvik, bezpečné cvičení v bazénu, trénink paměti či logopedická cvičení, reagujeme i na potřebu pacientů řešit některé psychické potíže. Naše psycholožky poskytují terapii a konzultace nejen klientům, ale také jejich rodinným příslušníkům nebo pečujícím osobám, které je na pobytu doprovázejí. Z pohledu naší hlavní terapeutky přináší propojení všech terapeutických disciplín na jednom místě a v jednom čase velká pozitiva.

Bez zapojení a vlastní vůle účastníka bychom toho samozřejmě moc nedokázali. Klientům velmi pomáhá možnost sdílet vlastní zkušenosti a vzájemná podpora všech účastníků a terapeutů. Často se stává, že na pobyt přijede manželský pár – rehabilitují tak oba, navíc spolu mohou prožít mnoho příjemných chvil. Při každém pobytu se vždy sejde skvělá parta a vzniknou hezká přátelství, někteří klienti se nám již na pobyt hlásí opakovaně.

V letošním roce uspořádáme už třetí ročník pobytu po přerušení mezi lety 2014–2018. Na letošní pobyt se velice těšíme. Uvědomujeme si, že lockdown způsobil kromě jiných traumat také velký výpadek v rehabilitaci, takže se chystáme napravovat kondici našich klientů o to více.

Rekondiční pobyt je financován z dotace Magistrátu hl.m.Prahy.

Další článek