Domovská stránka » Imunologie » 10–15 % POPULACE TRPÍ CHRONICKOU RINOSINUSITIDOU
ADVERTORIAL

Chronická rinosinusitida patří mezi zánětlivá onemocnění, která výrazně snižují kvalitu života pacienta. Jaké jsou její příznaky, možnosti chirurgické i konzervativní léčby a proč je vhodná i léčba biologická?

MUDr. JAKUB SYROVÁTKA

Primář Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice AGEL Nový Jičín

Na ORL se setkáváte s řadou onemocnění, a to včetně chronické rinosinusitidy. Můžete nám popsat chronickou rinosinusitidu s polypy? 

Chronická rinosinusitida (CRS) je charakterizována zánětlivými změnami sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin (VDN). Dřívější dělení na rinitidu (rýmu) a sinusitidu (zánět VDN) se již nepoužívá. Nos a VDN spolu tak úzce souvisí, že se při zánětu v oblasti dutiny nosní vždy projeví změny i na sliznici VDN a naopak. CRS trpí přibližně 10–15 % populace, u které výrazně zhoršuje kvalitu života. Chronická rinosinusitida s polypy je podoblast CRS, která je charakterizována výrůstky sliznice nosu, které dále zhoršují nosní průchodnost a odtok sekretu.

Jaká je příčina vzniku tohoto onemocnění? 

Příčiny chronické rinosinusitidy jsou často multifaktoriální. Je sledována souvislost s alergiemi, které se v populaci objevují se vzrůstající tendencí. Potíže s nosní sekrecí a průchodností nosu má cca 70–80 % astmatiků a chronická rýma často astmatu předchází. Prokazatelnou roli hrají genetické faktory, stav imunitního systému, zevní prostředí či anatomické abnormity daného jedince (například vybočená nosní přepážka). Známý je také vliv refluxní choroby.

S čím se musí pacienti potýkat?

U pacientů s chronickou rinosinusitidou jsou typickými příznaky porucha nosní průchodnosti, výtok z nosu, bolest hlavy v oblasti čela, očí či ve spáncích. CRS velmi často doprovází také poruchy čichu a chuti. Ucpaný nos může vést k nekvalitnímu spánku a ke zvýšené únavě.

U části pacientů s chronickou polypózní rinosinusitidou dojde po endoskopické endonazální operaci k opětovnému růstu nosních polypů.

Jaké mají pacienti možnosti léčby?

V léčbě chronické rinosinusitidy se uplatňují chirurgické i konzervativní postupy. „Zlatým standardem“ v léčbě CRS je dlouhodobá aplikace kortikosteroidů (TS) v nosním spreji s proplachy nosu slanými roztoky. U pacientů s těžkým průběhem onemocnění a u pacientů s polypy je výhodné několikrát do roka opakovat „kůru“ celkových kortikosteroidů (KS). Pokud je léčba kortikoidy nedostatečná, nebo není podávání KS možné, je indikována léčba chirurgická.

V důsledku rozvoje endoskopické techniky a předoperačního plánování (CT) se v dnešní době při léčbě CRS užívá miniinvazivní „funkční endoskopická chirurgie“. Snahou výkonu je uvolnit ústí dutin tak, aby došlo ke zlepšení jejich drenáže, a tím i zmírnění příznaků. Je známo, že u části pacientů s chronickou polypózní rinosinusitidou dojde po operaci k opětovnému růstu nosních polypů. V současné době je v těchto případech prokázán velmi slibný efekt biologické léčby.

Zmínil jste biologickou léčbu. Pro koho je vhodná a jaké jsou její výhody?

Chronická rinosinusitida patří, podobně jako astma či atopická dermatitida, do zánětlivých onemocnění zprostředkovaných Th2 lymfocyty. U pacientů, u kterých je tento zánět prokázán a jsou po operaci a léčbě kortikoidy, byl zjištěn velmi dobrý efekt monoklonálních protilátek. Biologická léčba vede u těchto pacientů k redukci velikosti nosních polypů, zmírnění bolestí hlavy, nosní sekrece či zlepšení čichu. Možnou výhodou této léčby je také snížení užívání kortikosteroidů.

Další článek