Domovská stránka » Imunologie » LÉČBA ALERGIÍ ANEB MŮŽEME ZMĚNIT SVŮJ OSUD?
Imunologie

LÉČBA ALERGIÍ ANEB MŮŽEME ZMĚNIT SVŮJ OSUD?

Ve spolupráci se společností ALK
Ve spolupráci se společností ALK

Alergická onemocnění řadíme mezi onemocnění imunitního systému. Kvůli nárůstu alergií v celosvětové populaci začínáme označovat alergie za „novodobou civilizační epidemii“. Alergici jsou kvůli svému genetickému základu naprogramováni celoživotně reagovat hypersenzitivně na běžné podněty vnějšího prostředí. 

Alergická rýma 

Nejčastějším alergickým onemocněním v dětském a dospělém věku je alergická rýma. Jedná se o rizikový stav, protože u nemocných s alergickou rýmou existuje třikrát až čtyřikrát vyšší riziko vzniku bronchiálního astmatu v průběhu života. Alergici jsou díky genetickému základu naprogramováni celoživotně reagovat na běžné podněty vnějšího prostředí hypersenzitivně. 

Mnoho ze svých činností a aktivit přenášíme stále více do prostředí interiérů. Zde se nacházejí výměšky roztočů, které obsahují hlavní alergeny. Mezi alergeny vnějšího prostředí řadíme na prvním místě pylové skupiny (alergeny jarních stromů, zejména břízy, pyly trav, pyly pelyňku a ambrózie). 

Lze alergickou rýmu léčit?

Můžeme změnit svůj geneticky určený osud? Ano, můžeme navšítivit specialistu (alergologa, imunologa) a zeptat se, zda jsme vhodným pacientem k léčbě alergenovou imunoterapií. Jedná se o jedinou léčebnou metodu, která mění přirozený průběh alergického onemocnění a vede k navození tolerance vůči spouštěcímu alergenu.

V čem spočívá léčebný postup?

Tento léčebný postup spočívá v opakované expozici alergenům v pravidelných intervalech, což vede k ovlivnění imunitní odpovědi se snížením příznaků, ke snížení dávek farmakoterapie a k prevenci vzniku nových alergií a astmatu. Efekt alergenové imunoterapie je pozvolný, tříletý průběh má klinickou účinnost na projevy rýmy a preventivní účinek na příznaky astmatu. 

Aplikace alergenů 

Alegeny lze aplikovat buď injekčně do podkoží, nebo podávat pod jazyk ve formě kapek nebo tablet. Tabletová forma imunoterapie (pyly trav, roztoči domácího prachu) je příjemnější alternativou injekční formy. Opakované podkožní injekce alergenu mohou být stresující pro děti a také některé dospělé pacienty.

Léčba spočívá v každodenním podávání alergenu, u tablet pod jazyk je třeba udržet alergenový extrakt pod jazykem 1–2 minuty. Alergeny se přes sliznici během 15–30 minut vstřebají do těla, poté jsou zachyceny a zpracovány imunitními buňkami. Způsob aplikace alergenu pod jazyk má obdobnou účinnost jako injekce.

Alergenová imunoterapie dobře zabírá zejména v časných fázích alergií, kdy chceme využít dlouhodobý preventivní účinek alergenové imunoterapie na projevy rýmy s cílem zabránit vzniku nebo znovuobjevení projevů astmatu. Od protialergických léků tento léčebný efekt nemůžeme nikdy očekávat. Tyto léky sice rychle odstraní příznaky, ale z dlouhodobého pohledu příčinu alergie neřeší. 

Další článek