Domovská stránka » News » NEVIDITELNÁ ROVNÁTKA VYŘEŠÍ I SLOŽITĚJŠÍ LÉČEBNÉ PŘÍPADY
ADVERTORIAL

Pod pojmem rovnátka si většina z nás představí klasický fixní aparát s drátky a gumičkami. Zuby však lze srovnat také pomocí neviditelných rovnátek.

MUDr. JIŘÍ PETR

ortodontista, hlavní lékař

PetrOrtho s.r.o., Praha

Jaký je na základě Vašich zkušeností největší benefit pro pacienta, který nosí neviditelná rovnátka?

Hlavní benefity vidím tři: menší nápadnost až neviditelnost rovnátek, možnost rovnátka sejmout a precizněji provést hygienu chrupu a v neposlední řadě možnost přesné přípravy celé léčby a konzultace léčebného plánu s pacientem ještě před zahájením léčby. Nyní lze také využívat novou aplikaci, která umožní virtuálně přenést navržený léčebný plán, resp. jeho výsledek, do fotografie úsměvu. To nejen přinese radost pacientovi, který při konzultaci léčebného plánu vidí ve svém úsměvu výsledek, ale funguje také jako výtečná zpětná vazba pro lékaře, který léčebný plán zpracovává.

Dají se rovnátka Invisalign přizpůsobit i nestandardním typům chrupu? Lze je použít i ve složitějších případech?

Ano, systémem Invisalign lze řešit i složitější léčebné případy. Některé indikace a posuny zubů jdou obtížněji, jiné zase snáze. Někdy je však vhodné využít mezistupeň léčby jiným aparátem, a tak lokální problém vyřešit jednodušeji. Například léčba otevřených skusů probíhá s foliovým systémem podstatně lépe, rychleji a spolehlivěji a často se tím lze vyhnout složitějším chirurgickým postupům.

Jaké technologie Vám jako ortodontistovi usnadňují každodenní práci se systémem Invisalign?

Osobně používám software ClinCheck Live. Je to pro mě velká pomoc, zejména tehdy, když si přeji co nejrychlejší řešení nových problémů uprostřed léčby s využitím doplňkových alignerů. Pokud ale pracuji s ClinCheckem u nového pacienta, jsem zvyklý před zadáním výroby folií definitivní návrh léčby nejen podrobně prohlédnout a zhodnotit, ale také ho předvést pacientům, u mladších pacientů i jejich rodičům. V těchto případech využívám spíše klasický systém ClinCheck a komunikaci s techniky Aligntech.

Co považujete jako odborník za největší přidanou hodnotu práce se systémem Invisalign?

Kromě benefitů uvedených výše je pro mě nejdůležitější spolehlivost: systém používám již přes 10 let bez zásadních problémů. Začínal jsem s ním pracovat v roce 2011 spolu s jedním zkušenějším kolegou. To ještě nebyly skenery, vše se otiskovalo, předávání otisků trvalo ve srovnání s nynější dobou skenerů velmi dlouho a malá přesnost otisků nesnese srovnání s nynějšími skeny přístrojem iTero. Rovněž se dříve ještě nepoužíval současný materiál pro folie (SmartTrack), který nyní velmi zpříjemňuje pacientovy pocity při nasazení folií.

Další článek