Domovská stránka » News » TECHNOLOGIE USNADŇUJÍ LÉČBU DIABETU
News

TECHNOLOGIE USNADŇUJÍ LÉČBU DIABETU

Adobe Stock
Adobe Stock

Moderní technologie se dnes běžně používají k léčbě či monitoringu řady chronických onemocnění. Jedním z nich je také diabetes, při kterém technologie usnadňují léčbu nejen samotným pacientům, ale pomáhají i lékařům. Jak přesně?

MUDr. ROBERT BÉM, Ph.D., MHA

Centrum diabetologie IKEM Praha

Jak důležitou roli hraje při léčbě chronických onemocnění, jako je diabetes, přístup pacienta?

Přístup pacienta je zcela zásadní. Terapie diabetu totiž spočívá především ve zdravém životním stylu (vhodné stravě a pravidelné pohybové aktivitě) a selfmonitoringu, což znamená zejména sledování hladin cukru a adekvátní úpravu léčby dle těchto hodnot samotným pacientem. Z uvedeného vyplývá, že diabetes klade na pacienta velké nároky v řadě oblastí. Pokud tedy není pacient s diabetem dostatečně motivován a na léčbě nespolupracuje, je to velký problém. Do určité míry mohou být východiskem nové technologie, které pacientům život s diabetem usnadňují.

Jaké moderní technologie se používají při léčbě diabetu? 

V současné době existuje mnoho moderních technologií, které nám pomáhají jednak s monitorováním glykémií, ale také s aplikací inzulinu. K měření hladin cukru máme k dispozici glukometry propojené s mobilními telefony, které ukládají data z měření na cloudová úložiště, ale také senzory, které kontinuálně měří hladinu cukru a mohou pacienta upozornit na jeho vysokou či nízkou hladinu. Inzulin pak lze aplikovat pomocí inzulinových per. 

Dnes jsou na trhu i tzv. chytrá inzulinová pera. Ty mohou zaznamenávat data o aplikaci inzulinu až za poslední 3 měsíce (nebo posledních 800 aplikací), přičemž historii dávkování lze zobrazit v aplikaci mobilního telefonu a případně sdílet s ošetřujícím lékařem. 

Další možností je inzulin do těla dostat pomocí inzulinové pumpy. V posledních letech jsou tyto pumpy propojeny se senzory, což umožňuje ve spolupráci s řídícím algoritmem inzulin dávkovat dle aktuálních potřeb. Tento systém nazýváme hybridní uzavřenou smyčkou. Nesmíme ani opomenout řadu aplikací na management stravování např. počítání cukrů či kalorií v jídle a pohybové aktivity. 

V čem vidíte výhody moderních technologií používaných při léčbě diabetu z pohledu pacienta a v čem z pohledu lékaře?

Pacientům to z dlouhodobého hlediska může usnadnit kompenzaci diabetu, a zlepšit tak kvalitu života. Například u starších pacientů je někdy problém si vzpomenout, jestli si inzulin aplikovali a kolik ho bylo. Chytré pero jim s tímto problémem může pomoci. 

Z pohledu lékaře je atraktivní zvýšení dostupnosti dat například z měření hladin cukru – může pak pacientovi lépe poradit, jak diabetes efektivněji kompenzovat. V managementu nejen diabetu je zásadní dostupnost validních informací a jejich správná analýza, což moderní technologie významně usnadňují. 

Jakým způsobem lze stáhnout informace o aplikovaných dávkách inzulinu?

Jsou chytrá pera nebo mobilní aplikace vhodné pro všechny diabetiky nebo je doporučujete jen některým skupinám a proč?

Moderní technologie mohou fungovat jen tehdy, když je pacienti chtějí používat a zároveň to zvládnou. Rozhodující je tedy motivace pacienta, což úzce souvisí se správnou edukací o použití dané technologie tak, aby pacient využil všechny její výhody. Pokud toto pacient nezvládá, ať už kvůli věku, svým schopnostem či finančním překážkám, je lépe využít jiných možností. Vše se vždy musí řešit s každým pacientem individuálně.


Schvalovací kod: CZ22NP600044

Další článek