Domovská stránka » Onkologie » VČASNÝ ZÁCHYT RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
ADVERTORIAL

V České republice v současnosti probíhá hned několik screeningových programů, tedy preventivních programů, jejichž cílem je včas zachytit výskyt vážných onemocnění. Kromě včasného záchytu rakoviny prsu nebo děložního čípku probíhá také screening nádoru tlustého střeva, konečníku a nově u rizikových pacientů nádoru plic.

Doc. MUDr. PŘEMYSL FALT, Ph.D

zástupce přednosty pro LP, II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie, FN a LF UP Olomouc

Screeningové programy jsou státem organizovaná preventivní vyšetření, která mohou doslova zachránit životy. Patří mezi ně i včasný záchyt nádoru tlustého střeva a konečníku (kolorektálního karcinomu). Včasný záchyt je považován za hlavní důvod klesajícího výskytu a úmrtnosti na nádor tlustého střeva a konečníku v české populaci během 20 let.

Česká republika se tak ve světovém žebříčku výskytu posunula z předních příček až do třetí desítky států. Bohužel jsou ale stále v České republice nádory zachyceny v pozdním stádiu.

Komu je určen kolorektální screening? Včasný záchyt je otevřen všem osobám starším 50 let

V tomto věku totiž vzniká až 80 % těchto nádorů. Provádí se u bezpříznakových osob, díky čemuž lze případné onemocnění odhalit v rané fázi, případně jeho přítomnost vyloučit. Mezi příznaky již rozvinutého nádoru patří krev ve stolici, změna frekvence a charakteru stolice, bolest břicha, úbytek váhy, únava a další. Takové nemocné posíláme přímo ke koloskopickému vyšetření.

V jakých krocích takový screening probíhá?

Účelem včasného záchytu je najít ve střevě nezhoubný výrůstek (tzv. polyp). Z něj totiž nádor vzniká. Naším cílem je objevit tento polyp dřív, než nádor vznikne. Samotný screening pak může probíhat ve dvou krocích. Předně detekováním stopového množství krve ve stolici (tzv. testem na okultní krvácení), po němž je v případě pozitivního nálezu provedena koloskopie. V některých případech se ale první krok přeskakuje a pacient absolvuje koloskopii přímo.

Jaký význam má pro pacienta včasné odhalení nádoru či polypu?

Jedná se o pacienty s některými chronickými střevními chorobami, které zvyšují riziko nádoru tlustého střeva a konečníku. Dále ti, kteří mají genetickou predispozici, tedy pokud došlo k výskytu nádoru v jejich pokrevní rodině. Riziko stoupá při vyšším počtu postižených rodinných příslušníku a nižším věku výskytu nádoru. A samozřejmě jde i o pacienty, kteří sami nádor nebo polyp tlustého střeva prodělali. Je ale nutné vědět, že se tento nádor často objeví až jako druhý v pořadí, a prevenci by tudíž neměli podceňovat lidé v rizikovém věku 50 let, pro které je tento program určený. Dalším hlediskem jsou individuální rizikové faktory, a to obezita, kouření, nedostatek pohybu, vysoká konzumace červeného masa a nízká konzumace ovoce a vlákniny.

Jak se postupuje v případě, že je nález pozitivní?

Způsob léčby volí multioborové týmy ve spolupráci s pacientem, postup určuje především klinické stadium onemocnění. Díky moderním metodám prováděným v onkologických centrech mají na několikaleté prodloužení života naději i ti nemocní, jejichž prognóza se dříve počítala v měsících.

Připojte se do screeningu kolorektálního karcinomu i vy – nečekejte, až bude pozdě!


CZ-PFO-02/2023-172

Další článek