Skip to main content
Domovská stránka » Plicní zdraví » NADACE KRÁSA POMOCI ZLEPŠUJE KVALITU ŽIVOTA SENIORŮ
Plicní zdraví

NADACE KRÁSA POMOCI ZLEPŠUJE KVALITU ŽIVOTA SENIORŮ

Ve spolupráci s:
FOTO: Nadace Krása pomoci
Ve spolupráci s:
FOTO: Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci se zaměřuje na všestrannou pomoc velké a potřebné skupině obyvatel – seniorům. Jedním z jejích hlavních cílů je, aby lidé v seniorním věku žili důstojný život v domácím prostředí. Nabízí jim proto služby koordinátorek, které jim pomáhají zařídit vše, co je potřeba, aby mohli žít spokojeně doma.

Mgr. SOŇA H. MORAWITZOVÁ

Ředitelka Nadace Krása pomoci

S ohledem na demografický vývoj společnosti je jasné, že lidí v seniorském věku bude přibývat, a to s sebou přináší řadu výzev v oblasti financování důchodů a zdravotní i sociální péče. Právě proto se v Nadaci Krása pomoci zaměřujeme na péči o seniory a zajištění jejich potřeb, které jim pomůže žít důstojně a bezpečně v domácím prostředí.

Sociální izolace

Naším velkým tématem, jehož důležitost zvýraznila i pandemie, je sociální izolace seniorů, k níž přispívá řada faktorů. Jedním z nich může být nedostupnost bezbariérového bydlení. V případě, že má starší člověk nějaké zdravotní omezení a žije v domě bez výtahu, je pro něj nemožné dostat se ven a trávit tak čas ve společnosti.

Sociální služby a příspěvky

Řada seniorů, kteří potřebují péči, májí také problém se zorientovat v systému sociálních služeb a příspěvků. Nemají přehled o tom, jaké služby existují, na jaké dávky mají nárok a jak o ně požádat. Potýkají se také s nedostatek volných kapacit terénních sociálních služeb. Kvůli tomu musí využívat ústavní péči, i když by si přáli žít doma. Senioři se také často potýkají s finančními problémy. Obzvláště ti z nich, kteří žijí sami a ve větších městech. Často pak nemají dostatek financí na pokrytí nezbytných nákladů.

FOTO: Nadace Krása pomoci

Naše poslání

Snažíme se pomoci konkrétním seniorům, aby měli co nejméně překážek v kvalitním prožití závěru svého života. Rádi bychom naše služby a kapacity rozšiřovali do dalších regionů, a to především v oblasti spolupráce s nemocnicemi a provozováním kontaktních míst, díky kterým můžeme pomoci i lidem, které systém nezachytí.

Next article