Domovská stránka » Plicní zdraví » NEPODCEŇUJME CHŘIPKU!
ADVERTORIAL

Chřipka patří mezi respirační onemocnění s vysokou morbiditou i mortalitou, a to především u seniorů a pacientů s oslabenou imunitou a chronickými onemocněními. Každoroční očkování však výrazně snižuje riziko nákazy, případně horšího průběhu nemoci a vzniku dalších zdravotních komplikací.

MUDr. PETR ŠONKA

Předseda Sdružení praktických lékařů ČR

Nejsilnější prevence chřipky? Očkování!

Chřipka může způsobit závažné zdravotní komplikace v každém věku, ale především jsou ohroženi senioři a pacienti s chronickými onemocněními, u kterých může nastat komplikovaný průběh, který v některých případech končí až hospitalizací. Nejrizikovější skupinou jsou pak pacienti s chorobami dýchacích cest jako CHOPN nebo astma, pacienti s onkologickými onemocněními, diabetici a kardiaci.

Asi 90 % osob, které zemřely na chřipku, tvoří osoby starší 65 let.

Pokud se očkování provede ve správný čas, je tou nejsilnější prevencí chřipky. Doporučujeme ho zejména výše zmíněným rizikových osobám. Velmi důležité je, aby se lidé udržovali v dobré psychické a fyzické kondici a posilovali svoji imunitu otužováním, pohybem na čerstvém vzduchu, dostatkem spánku a konzumací vyvážené stravy s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny. V zimním období je vhodné doplňovat optimální příjem vitaminů kvalitními potravinovými doplňky.


MUDr. MARCELA SZABÓ

Předsedkyně občanského sdružení ambulantních diabetologů, z.s.

Diabetes zvyšuje rizika spojená s chřipkou

Pacienti trpící diabetem, obezitou či srdečně-cévním onemocněním mají sníženou imunitu, a tedy i zvýšené riziko nakažení se infekční nemocí a proděláním jejího těžkého průběhu. Dále je pro tyto nemocné charakteristické vyšší riziko trombembolických chorob – tedy uzávěrů cév krevními sraženinami – a to jak tepen tak žil, jak velkých tak malých.

Pokud je postižen cévní systém důležitých orgánů (srdce, plíce, mozek), může pacient i zemřít nebo skončit jako invalida. Závažné je ale také postižení periferních tepen, které může vést k amputaci končetiny. Právě očkování proti chřipce je jedno z opatření, které může výrazně snížit riziko onemocnění chřipkou, jejího těžkého průběhu, trombembolických komplikací a následky invalidizace případně úmrtí.

Je třeba si také uvědomit, že díky zvýšené hygieně jsme méně vystaveni infekčním chorobám. Tím ale dostává náš imunitní systém méně impulzů ke své aktivizaci. A právě očkování může takovým impulzem být. Očkování proti chřipce již celé roky jednoznačně snižuje riziko úmrtí našich seniorů. Proto by neměli váhat a očkování podstoupit.


MUDr. KATEŘINA MARKOVÁ

Primářka Ambulance pracovně lékařských služeb Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Chřipka zhoršuje chronická onemocnění

Chřipka je infekční onemocnění dýchacích cest způsobující vysokou morbiditu a mortalitu. Nejvyšší riziko komplikací a hospitalizace mají senioři a lidé různých věkových skupin trpící chronickými chorobami. Nemocný je ohrožen jak vlastním klinickým průběhem chřipky, tak zhoršením svých chronických onemocnění. Chřipka je pro seniorskou populaci nebezpečná hlavně z důvodu nespecifických projevů (zmatenost, apatie, ztráta soběstačnosti, rychle se rozvíjející kardiopulmonální nedostatečnost), avšak běžné příznaky jako horečka, kašel a rýma naopak často chybí.

Nebezpečnými komplikacemi u starších osob jsou také pneumonie. Mezi časté projevy chřipky patří nespecifické komplikace jako zhoršení chronických onemocnění (dekompenzace kardiovaskulárních onemocnění, chronické obstrukční choroby bronchopulmonální, zhoršení astmatu, dekompenzace cukrovky, zhoršení renální insuficience), navození imobilizačního syndromu, delirantní stavy a jiné. Asi 90 % osob, které zemřely na chřipku, tvoří osoby starší 65 let.

Další článek