Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » CHOPN – MÁLO ZNÁMÁ, PŘITOM ZÁVAŽNÁ PLICNÍ NEMOC
Tabu

CHOPN – MÁLO ZNÁMÁ, PŘITOM ZÁVAŽNÁ PLICNÍ NEMOC

Ve spolupráci s:
Ve spolupráci s:

MUDr. STANISLAV KOS, CSc.

předseda ČOPN

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je medicínsky i společensky závažnou nemocí zejména pro její stále stoupající výskyt a úmrtnost v ČR i ve světě.

Diagnóza CHOPN

Podle dostupných statictických údajů žije v ČR přibližně 700-800 tisíc lidí s touto nemocí. Pouze třetina z nich však o své nemoci ví, léčí se s ní a navštěvuje plicní ambulanci. Kromě toho se jedná o jednu z mála nemocí, kterou se zatím nedaří v naší společnosti potlačovat: počty pacientů narůstají u nás i ve světě v důsledku epidemie kouření. Na CHOPN se u nás také stále častěji umírá – statistiky z posledních let uvádějí dokonce okolo 3500 úmrtí ročně.

Dříve tato nemoc postihovala výrazně více muže, nyní se výskyt i úmrtnost u žen přibližuje hodnotám u mužů – a opět je na vině stoupající závislost žen na cigaretách. CHOPN představuje léčitelný a preventabilní soubor příznaků s dominujícími plicními projevy a různě vyjádřenými přidruženými nemocemi. Plicní složka je spojena s přítomností bronchiální obstrukce (zúžení průdušek), u níž musíme vyloučit jinou příčinu. Bronchiální obstrukce při CHOPN vzniká postupně, a to v důsledku chronického zánětu dýchacích cest a plicní tkáně.

Příznaky

CHOPN se nejčastěji klinicky projevuje pocitem dušnosti, který nejprve vzniká při větší fyzické námaze, následně se objevuje během běžných denních aktivit a poté i v klidu, tj. zcela bez zátěže. Pacienti s CHOPN tak často trpí kašlem a únavou.

Léčba

Moderní léčba zatím nedovede CHOPN vyléčit, dokáže však výrazně zmírnit obtíže pacientů a zpomaluje zhoršování nemoci. Současná léčba CHOPN se více personalizuje a do života pacientů vstupují nové léčebné metody. Včasným zahájením efektivní léčby lze zmírnit příznaky nemoci, odstranit dušnost a zlepšit toleranci vůči fyzické zátěži i celkovou kvalitu života pacienta. Důležitou podmínkou pro zmírnění nemoci je vždy odstranění hlavní příčiny – aktivního nebo pasivního kouření, případně i dalších možných znečištění zevního prostředí. S odvykáním kouření mohou vždy pomoci lékaři.

Dříve tato nemoc postihovala výrazně více muže, nyní se výskyt i úmrtnost u žen přibližuje hodnotám u mužů – na vině je stoupající závislost žen na cigaretách.

Mezi novinky v léčbě CHOPN lze zařadit nejen dlouhodobě působící inhalované léky, podávané pouze jednou nebo dvakrát denně, ale zvláště jejich kombinace, které se dají volit podle typu CHOPN u konkrétního nemocného i podle typu inhalačního systému, jenž nemocnému vyhovuje. Pacient by měl být vždy poučen o správné inhalaci svých léků, lékař pak pravidelně kontroluje správnost inhalace. Použitím moderní léčby dosahují zdravotní i sociální systémy významných úspor.

Preventivní prohlídky jsou klíčové

Stojí za zamyšlení, zda by pro včasný záchyt nemocných nebylo prospěšné, aby zdravotní pojišťovny hradily pravidelné funkční vyšetření plic pro kuřáky například od 40. roku života. Mohli bychom tím předejít nadbytečným přímým i nepřímým výdajům spojeným s léčbou pacientů v pokročilejších stadiích onemocnění. Na včasnou diagnostiku CHOPN se nyní v ČR zaměřuje aktivita odborných společností plicních a praktických lékařů, kteří podle uvedených údajů a potíží mohou nemocného včas odeslat na potřebná, nezatěžující vyšetření (rentgen, funkční vyšetření plic) a při potvrzení diagnózy CHOPN ihned zahájit účinnou léčbu.

Podle dostupných zdrojů stojí roční léčba CHOPN u nejtěžších případů v EU až jeden milion korun a je hrazena zdr. pojištovnou. U většiny pacientů se cena pohybuje mezi 50 až 130 tisíci korunami. Kvůli velkému množství lidí, kteří CHOPN trpí, jsou celkové náklady na léčbu výrazně vyšší než u astmatu, a dokonce převýší i prostředky vynaložené na léčbu rakoviny plic. Léčbu CHOPN a astmatu spojuje to, že v obou případech jde o nemoc na celý život. Bohužel velká část diagnostikovaných pacientů s CHOPN trpí středně těžkou a těžkou formou nemoci, což léčbu prodražuje.

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) – jeho zaměření je kromě CHOPN rozšířeno o další plicní diagnózy: průduškové astma, sarkoidózu, intersticiální plicní nemoci, nemocné po transplantaci plic, nemocné s poruchami dýchání ve spánku a nově také pro pneumoonkologické nemocné. Více informací na www.copn.cz

Next article