Domovská stránka » Tabu » JAK NA INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH?
ADVERTORIAL

Infekce horních cest dýchacích představují jeden z hlavních celosvětových zdravotních problémů. Vedou totiž k vysoké nemocnosti a úmrtnosti jak ve vyspělých, tak v rozvojových zemích. Klíčovou roli v prevenci zde hraje očkování.

Dr. ISTVÁN JANKOVICS

Virolog, complex medical centre déli klinika, Maďarsko

V minulých letech se vědecký výzkum zaměřil na objasnění mechanismu infekcí horních cest dýchacích a na nalezení a vyvinutí optimalizované profylaktické a terapeutické strategie. V popředí zájmu sice stál především covid-19, kde je infekce způsobena těžkým akutním respiračním syndromem coronaviru SARS-CoV-2, ale výzkum se zabýval i dalšími onemocněními.

VIROSTOP k léčbě i prevenci

Výsledky dvou klinických studií prokázaly, že na léčbu i prevenci infekcí horních cest dýchacích příznivě působí například přípravek VIROSTOP a polyfenoly v něm obsažené. VIROSTOP totiž může inhibovat množení virů v dýchacích cestách, zabránit virové infekci či lokalizovat virovou infekci již probíhající.

Polyfenoly a jejich funkce

Při studiu mechanismu účinku VIROSTOPu bylo zjištěno, že jeho aktivní složky (polyfenoly) mají vyšší molekulovou hmotnost a nevstupují do lidských buněk aktivním nebo pasivním transportním mechanismem. Ačkoli jsou polyfenoly známé jako látky, které se vážou na proteiny a antioxidanty, nemají žádné negativní účinky na buněčnou proliferaci, metabolismus, transkripční či translační procesy, protože nejsou absorbovány savčími buňkami.

Rostlinné polyfenoly brání infekci

Polyfenoly, zejména speciální sloučeniny, které se nachází v Cistusu krétském, se mohou silně vázat na proteinové části obsahující polybazické aminokyseliny. Tuto struktura (doména) najdeme na povrchových proteinech SARS-CoV-2 (spike protein), stejně jako na povrchovém proteinu u virů chřipky, parainfluenzy (hemaglutinin) nebo na povrchu viru RSV. Speciální rostlinné polyfenoly tak mechanicky inhibují funkci proteinu, a tím zabraňují vstupu viru do buňky i následnému rozvoji infekce.

Jak VIROSTOP pomáhá?

Proč používat VIROSTOP?

Použití přírodního prostředku VIROSTOP jako antivirotika má hned několik výhod. Bylinné extrakty v něm obsažené byly používány v tradiční medicíně po staletí, a to bez vedlejších účinků nebo alergických reakcí. Kromě terapeutického použití u pacientů s virovou infekcí také umožňuje profylaktické použití přípravku v rizikových skupinách. Vzhledem ke skutečnosti, že polyfenoly mají přímý účinek na viry, nemělo by široké používání přípravku VIROSTOP vést k rozvoji virové rezistence.

Očkování je nejlepší prevence

Nejdůležitějším nástrojem pro zajištění ochrany a snížení nepříznivých následků infekcí horních cest dýchacích je přijetí dostupných očkování proti respiračním virům a bakteriím, včetně pneumokoků, chřipky či SARS-CoV-2. Existují však doplňující prostředky, které snižují riziko infekce, zmírňují subjektivní závažnost symptomů a zlepšují kvalitu života pacientů.

Další článek