Domovská stránka » Tabu » NADACE VIZE 97 POMÁHÁ OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Tabu

NADACE VIZE 97 POMÁHÁ OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Dodat si odvahu, vymanit se ze zajetých kolejí, opustit ekonomickou jistotu či dokonce rodinu a vyjít vstříc novému životu bez fyzického či psychického násilí. To je jen jeden z mnoha kroků, který čeká oběti domácího násilí na jejich cestě k uzdravení. Odhodlá se k němu ale jen málo zasažených.


Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pomáhá obětem domácího násilí usnadnit jejich cestu k uzdravení a nabízí jim pevné rámě, o které se mohou opřít.

Proč pomáháme?

„Problematikou nezdravých vztahů a domácí agrese jsme se začali zabývat z podnětů, které nám přinesla covidová doba již před dvěma lety,“ říká zakladatelka a předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97 paní Dagmar Havlová a dodává: „Již dva roky získáváme finanční prostředky právě na pomoc obětem domácího násilí.“

V posledních letech policie řeší okolo osmi tisíc případů domácího násilí za rok. Podle expertů je případů ale daleko víc. „Je to špička ledovce. Podle statistiky se každá třetí žena setkala s nějakou podobou domácího násilí,“ říká Mgr. Jaroslava Chaloupková, ředitelka neziskové organizace Acorus.

Kontaktní informační linka

Prvním zásadním krokem a počinem Nadace VIZE 97 v tomto projektu je zřízení kontaktní krizové telefonní linky dostupné 24/7. Telefonní číslo může využít každý, kdo potřebuje zodpovědět otázky týkající se problematiky domácího násilí.

Linku zabezpečují nejen psychologové, ale i právníci či odborníci se zkušenostmi z OSPOD, jejichž služby dodává ověřená špičková odborná asistenční služba ELA assistant, která se zároveň stává hlavním partnerem a odborným garantem – provozovatelem krizové linky nového projektu Nadace VIZE 97.

Zkušenosti týmu odborníků ELA vychází z hloubky i rozsahu odborné péče, a hlavně nespočtu konkrétních řešení problémů, kterými se mnoho let ELA zabývá u zaměstnanců svých firemních klientů.

Pomoci může každý – ostatním, ale i sobě

Pomoci může skrze Nadaci VIZE 97 každý. Na webu vize.cz pokračuje například prodej charitativního kalendáře s fotografiemi Dagmar Havlové Veškrnové.

„Obětem domácího násilí je potřeba zajistit specializované služby – odborné sociální poradenství, terapeutickou podporu, skupinovou a individuální, ale třeba také pobyt v bezpečném azylovém domě na utajené adrese a další návazné služby, např. právní pomoc, ale i zájmové kroužky či kurz sebeobrany, protože odchodem z domu to nekončí,“ říká Mgr. Jaroslava Chaloupková, ředitelka neziskové organizace Acorus, která je dlouhodobým partnerem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a s oběťmi domácího násilí pracuje již 25 let.

Další článek