Domovská stránka » Tabu » PERSONALIZACE LÉČBY ČASNÉHO KARCINOMU PRSU PACIENTŮM NA MÍRU
Tabu

PERSONALIZACE LÉČBY ČASNÉHO KARCINOMU PRSU PACIENTŮM NA MÍRU

Ve spolupráci s:
Foto: Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Foto: Adobe Stock

Ženy s rakovinou prsu nyní mají šanci vyhnout se obávané chemoterapii, o to díky genomovému testování testem MammaPrint®, který dokáže předpovědět míru rizika návratu onemocnění. Poskytuje tak onkologům možnost zvolit pro pacientky vhodnou a co nejméně zatěžující léčbu.

Genomové testování je jednou z nejnovějších analytických metod v oboru onkologie. Lékaři jejím prostřednictvím získávají další důležitá data, podle kterých mohou přesněji rozhodovat o následné léčbě pacientek s rakovinou prsu. Dosud se lékaři museli spoléhat zejména na klinické a patologické faktory, jako jsou věk pacienta, velikost tumoru, rychlost množení buněk, status hormonálních receptorů nebo zasažení lymfatických uzlin. Vždy se ale jednalo o hrubé informace. Díky genomovým testům mají k dispozici mnohem přesnější data, a mohou proto část pacientek ušetřit agresivní onkologické léčby, která mívá negativní dopady na jejich zdraví i psychiku. Ušetřit nemocné všech akutních i chronických nežádoucích účinků chemoterapie má pro individuální pacienty opravdu zásadní přínos.

Díky genomovému testování mohou lékaři pacientkám zodpovědět i ty nejsložitější otázky, např.: „Jaká je pravděpodobnost, že se rakovina vrátí?“, „Je v mém případě chemoterapie prospěšná?“ nebo „Je možné omezit rozsah léčby, aniž by se zvýšilo riziko pozdějšího návratu nemoci?“

Až polovina pacientek se může chemoterapii vyhnout

Genomový test MammaPrint®analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s návratem karcinomu prsu a dělí pacientky do skupin s nízkým a naopak vysokým rizikem vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze. Pacientky v nízkorizikové skupině se mohou vyhnout zajišťovací léčbě v podobě chemoterapie a pravděpodobně budou léčeny pouze hormonální (endokrinní) terapií. Pokud test ukáže vysoké riziko, je to pro lékaře jasný důkaz, že je chemoterapie nevyhnutelná. Test pomáhá identifikovat také pacientky s ultranízkým rizikem, u kterých se lze vyhnout se jak chemoterapii, tak i bezpečně redukovat hormonální léčbu. Ve všech případech je ale nejdůležitější to, že mají lékaři i pacientky jistotu informovaného rozhodování o další léčbě.

O vhodnosti indikace testu rozhoduje onkolog v rámci multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra a se souhlasem pacientky. K testování se používá tkáň odebraná při biopsii nebo při operaci, pokud už ji pacientka absolvovala.

Základní informace o testu MammaPrint®

Genomický test MammaPrint analyzuje aktivitu 70 genů nádoru prsu a na základě zjištěných hodnot určuje přesný molekulární podtyp nádoru a stanovuje riziko rekurence (návratu) onemocnění a současně i přínos chemoterapie pro snížení tohoto rizika. Studie MINDACT prokázala, že 46 % pacientek s nemetastatickým hormonálně dependentním a HER-2 negativním karcinomem prsuu kterých bylo na základě běžných klinických a histopatologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, genomický test MammaPrint překlasifikoval na nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.  MammaPrint® navíc dobře funguje i u pacientek s pozitivními axilárními uzlinami (N1 dle TNM), což je situace mnohem komplikovanější pro správné stanovení postupu léčby. I v tomto případě dosahuje test úrovně evidence na stupni 1A (nejvyšší úroveň). 

MammaPrint® je dále schopen identifikovat pacientky s ultra nízkým rizikem rekurence onemocnění. Jedná se o pacientky s indexem testu MammaPrint > 0,355. Jejich prognóza je velmi dobrá, a to i v případě omezeného nebo žádného podávání hormonální léčby, kdy 94 % z nich dosahuje 20letého přežití bez návratu onemocnění.Tyto nádory, kterých může být až 12 %, jsou zřejmě nízce agresivní (indolentní), což nelze zjisti pomocí běžných klinických nebo histopatologických faktorů. Nabízí se u nich možnost kratšího podávání hormonoterapie, případně její bezpečná optimalizace v případě výskytu závažných nežádoucích účinků léčby.

VAŠE CESTA K UZDRAVENÍ

→ Karcinom prsu se dá obvykle vyléčit (včasná diagnostika počínajícího nádorového onemocnění umožňuje Vaše úplné vyléčení).

→ Obraťte se na onkologii blízko bydliště a nechte si naplánovat léčbu týmem lékařů (mammární komise) a účastněte se jí.

→ Teď jsou důležité krátkodobé konkrétní cíle (konec chemoterapie, operace, rodinné oslavy, víkendový program).

→ Ztráta vlasů v důsledku chemoterapie může být pro ženu velmi traumatizující, přestože jde jen o dočasnou záležitost. Pro udržení psychické rovnováhy pacientky je proto vhodné, aby v době léčby používala paruku, šátek, čepičku.

→ Mluvte o své nemoci se svými blízkými, ať nejste na vše sama.

→ Buďte stále aktivní, hýbejte se, dělejte, co Vás baví.

Další článek