Domovská stránka » Tabu » RAKOVINA PROSTATY A MOŽNOSTI LÉČBY
Tabu

RAKOVINA PROSTATY A MOŽNOSTI LÉČBY


prof. MUDr. MAREK BABJUK, CSc.

přednosta Urologické kliniky FN Motol a 2.LFUK v Praze Uroklinikum s.r.o.

Rakovina prostaty je nejčastějším mužským nádorovým onemocněním. Dle posledních údajů v České republice každoročně onemocní touto chorobou více než 7100 mužů.

Způsob léčby rakoviny prostaty závisí na rozsahu onemocnění. Nádory ohraničené na prostatu léčíme operačně, případně ozářením. Operační léčba spočívá v úplném odstranění prostaty, neboli radikální prostatektomii, která se nejmoderněji provádí formou robotického výkonu. Ozáření prostaty spočívá v zevním ozáření, radioaktivní částice však ve vybraných případech lze aplikovat i přímo do prostaty (tzv. brachyterapie). K ozáření se přistupuje například u starších nemocných, u nichž by byl operační výkon spojen s příliš velkým rizikem. Vytvoří‐li nádor metastázy v jiných orgánech, nejčastěji v mízních uzlinách nebo v kostech, používá se léčba celková, zejména hormonální. Jejím cílem je zamezení účinku mužských pohlavních hormonů na nádor.

Nesmíme zapomínat ani na důležitost tzv. podpůrné léčby, jejímž cílem je zabránit komplikacím onemocnění.

Existuje celá řada preparátů pracujících na různém mechanizmu účinku, včetně velmi šetrných a účinných léků nejnovější generace. U agresivnějších forem nádoru používáme aplikaci chemoterapie. V rámci komplexního léčebného přístupu u metastatických forem karcinomu prostaty jsou k dispozici přípravky na bázi cílené léčby. Volba konkrétního postupu závisí na fázi a charakteru onemocnění, v některých případech lze jednotlivé preparáty kombinovat. Správně provedená celková léčba sice nemůže onemocnění úplně vyléčit, dokáže však zajistit pacientovi mnohaleté přežití a velmi dobrou kvalitu života.

Nesmíme zapomínat ani na důležitost tzv. podpůrné léčby, jejímž cílem je zabránit komplikacím onemocnění. Např. u pacientů s pokročilým onemocněním rakoviny prostaty s výskytem kostních metastáz je důležité začít včas předcházet bolestem a zlomeninám kostí pomocí moderních preparátů. Je velmi důležité, aby léčbu prováděli odborníci, kteří vzájemně spolupracují v rámci mezioborových týmů. K tomuto účelu byla vytvořena síť komplexních onkologických a onkourologických center, která pokrývá jednotlivé oblasti ČR a do nichž by léčba měla být směřována.

Přečtěte si inspirativní příběh Jaromíra Jíry – muže, který se postavil rakovině prostaty a stal se součástí týmu Wings-team, který absolvoval Continental rallye a vyhrál jej.

Obsah tohoto článku vznikl ve spolupráci se společností Amgen.

Další článek