Domovská stránka » Vakcinace - COVID-19 » VAKCÍNY JSOU DOSTATEČNĚ ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ
ADVERTORIAL

V souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19 začal do veřejného prostoru častěji pronikat pojem mRNA. Co se pod touto zkratkou skrývá a proč jsou právě díky mRNA vakcíny účinné?

prof. RNDr. VÁCLAV HOŘEJŠÍ, CSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Jaké možnosti má v současné době člověk, který se rozhoduje při výběru vakcíny?

V Česku jsou proti onemocnění covid-19 nadále k dispozici především moderní mRNA vakcíny, které jsou podle dosavadních poznatků nejspíš optimální. Méně se používají tzv. vektorové vakcíny a aktuálně také tradičnější tzv. proteinová vakcína. 

Co se skrývá pod pojmem mRNA? 

mRNA, česky řečeno „mediátorová ribonukleová kyselina“, je informační biopolymer, který slouží v buňkách jako „předpis“ pro výrobu bílkovin (proteinů). Vzniká buď přirozeně přepisem genetické informace v buněčném jádře z DNA, nebo synteticky v laboratoři.

Pro každý z mnoha buněčných nebo virových proteinů existuje jiná mRNA, která svojí strukturou (pořadím svých 4 druhů stavebních jednotek v dlouhém řetězci) kóduje pořadí 20 různých stavebních jednotek (aminokyselin) v řetězcích proteinů.

Proč jsou mRNA vakcíny účinnější? Dozvíte se ZDE

Jak funguje mRNA vakcína v porovnání s jinými typy vakcín?

mRNA vakcína obsahuje malé tukové kapičky (nanočástice), ve kterých jsou ukryty syntetické molekuly mRNA, které kódují klíčový povrchový protein viru. Po vpichu takové vakcíny do svalu se molekuly mRNA dostanou dovnitř svalových buněk, kde se podle nich začnou vytvářet molekuly onoho virového proteinu. Ty jsou potom rozpoznány buňkami imunitního systému a začnou se proti nim tvořit specifické protilátky.

Když se později do organismu dostane virus, protilátky obalí jeho povrchový protein a tím zabrání viru v infikování našich buněk. 

Více o vakcínách proti onemocnění covid-19 a jejich fungování ZDE

Co by měl člověk před výběrem vakcíny vědět?

Máme vědět, že všechny u nás používané vakcíny byly schváleny po důkladných klinických studiích, jsou dostatečně účinné a bezpečné a že závažnější nepříznivé účinky se projevují jen vzácně. Vakcíny schvalují k tomu určené mezinárodní a národní instituce, ve kterých působí špičkoví odborníci.

Zprávy o škodlivosti nebo zbytečnosti vakcín jsou falešné a samy škodlivé. 


CZ-SPIK-014-03-2022-R01

Další článek