Domovská stránka » Vzácná onemocnění » SYNDROM KRÁTKÉHO STŘEVA: JAK S NÍM ŽÍT?
Vzácná onemocnění

SYNDROM KRÁTKÉHO STŘEVA: JAK S NÍM ŽÍT?

Syndrom krátkého střeva je onemocnění, které znemožňuje nebo komplikuje pacientům správnou výživu a hydrataci a musí se včas řešit, aby nedošlo k trvalému poškození organismu. Jaké dnes máme možnosti léčby?

profil

MUDr. MICHAL ŠENKYŘÍK

Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Syndrom krátkého střeva může vzniknout z řady příčin a významně ovlivnit život pacienta. O jaké onemocnění se přesně jedná?

Jedná se o stav, kdy v důsledku předcházejících nemocí, operací či případných komplikací došlo k významnému zkrácení tenkého a případně i tlustého střeva. V závislosti na zbývající délce a dalších faktorech je pacient schopen se uživit samostatně či s podporou léků. V případě nedostačující délky, respektive funkce zbytku střeva se pacient stává závislým na podávání umělé výživy a/nebo hydratace nitrožilně.

Jaké jsou příznaky nemoci a jak se toto onemocnění diagnostikuje?

Pacient po prodělaném inzultu, nejčastěji ztrátové střevní operaci není schopen dosáhnout soběstačnosti střeva po zátěži stravou a tekutinami. Stolice může odcházet do stomického sáčku nebo při zachované kontinuitě celého střeva konečníkem, ale její objem vede právě ke ztrátám tekutin a živin.

Reálně se, kromě znalosti historie pacienta, řídíme hlavně praktickými ukazateli – vodnaté objemné průjmy, dehydratace, pokles váhy, známky podvýživy a další, které na selhání výživové a hydratační funkce střeva upozorní. Stav se sám nezlepšuje, respektive se může i zhoršit zvýšením perorálního příjmu stravy a tekutin. Bez úpravy diety, medikace a podání infusní léčby může pacient dopadnout velmi špatně.

Existují možnosti, které zlepšující kvalitu života pacientů?

Určitě ano. Jde například o hormonální léčbu. Dále o moderní stomické pomůcky zkvalitňující život se střevním vývodem. Anebo o zajištění pacienta na infusní léčbě – jednorázové pomůcky, krycí materiály a moderní vaky s výživou či mobilní pumpy k jejich aplikacím usnadňují život nemocného v domácím prostředí.

Další článek