Skip to main content
Domovská stránka » Zdraví rodiny » APD: JSME OPOROU PACIENTŮM S DIABETEM
ADVERTORIAL

Aliance pacientů s diabetem ČR (APD) vznikla z iniciativy pěti pacientských organizací, s podporou fondů EHP programu Zdraví. Sdružuje jednotlivce a zmíněné organizace, které se věnují problematice diabetu. Jaké konkrétní služby tento spolek poskytuje?

Mgr. Vlastimil Milata

edukátor, předseda Aliance pacientů s diabetem ČR a předseda Pacientské rady ministra zdravotnictví ČR

Za poslední léta získali pacienti, a to včetně těch s diabetem, novou pozici ve zdravotním systému. Pacientské organizace mají své zastoupení v Pacientské radě ministra zdravotnictví a také v řadě dalších důležitých institucí. Pomáhají tvořit legislativu a zapojují do aktivit, které přispívají k vytváření podmínek pro efektivní léčbu diabetu. Mezi další potřebné činnosti těchto organizací patří zvyšování informovanosti pacientů, vyjednávání o dostupnosti inovativních léčiv, obhajoba oprávněných zájmů (pacientská advokacie) aj.

Pokud pacienti narazí na potíže při poskytování zdravotní péče, mohou se se svými výhradami obrátit na jiného lékaře nebo na zdravotní pojišťovnu. Ti však s pacienty nebudou řešit např. stížnosti na výši doplatků či na nenapsání požadovaných pomůcek. Pojišťovny lidem neposkytnou ani informace o výpadcích léků, dostupnosti nových pomůcek a léčebných postupech či o programech konkurenčních zdravotních pojišťoven. Právě od toho je tu APD.

Rozsah činností nutných pro vytváření optimálních podmínek pro léčbu se stále rozšiřuje. Avšak jednotlivci, kteří v této oblasti fungovali jako dobrovolníci, již nabízené služby nezvládají pokrýt. Proto potřebujeme podporu pacientů s diabetem formou členského příspěvku, ale i optimální komunikaci ohledně jejich potřeb a požadavků. Zajímá nás především úroveň léčby a poskytovaných zdravotních služeb napříč republikou. Abychom pomáhali efektivně, a zvyšovali tak kvalitu léčby, zabýváme se všemi událostmi, které souvisí s nedostatečným poskytováním zdravotní péče nebo její nedostupností.

Zdroj: Adobe Stock

V Česku je více než 1,2 mil. lidí s diabetem a každoročně jich nejméně 50 tis. přibude. Pokud bude léčba cukrovky efektivní, což zahrnuje i kvalitní edukaci a nutriční poradenství, můžeme do budoucna výrazně omezit vznik pozdních komplikací u této nemoci. Aliance pacientům radí, jak mají úskalí diabetu zvládat, aby vznik těchto komplikací oddálili, nebo vzniku zcela zabránili. To vše a mnohem více se lidé dozvídají prostřednictvím různých edukačních projektů realizovaných pacientskými organizacemi. Praktičtí lékaři, internisté a diabetologové jsou totiž přetíženi, a na edukaci tudíž nezbývá dostatečný časový prostor.

Internet je zdrojem kvalitních i pochybných informací. A právě pacienti mnohdy představují snadný cíl pro podvodníky, kterým nejde o nemocného, ale o snadný zisk. I této problematice se APD věnuje, stejně jako dalším užitečným oblastem v rámci pacientské advokacie. Proto je role Aliance pacientů s diabetem nezastupitelná, a zaslouží si tak vaši podporu.

Next article