Skip to main content
Domovská stránka » Zdraví rodiny » INOVATIVNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU
Zdraví rodiny

INOVATIVNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU

Zdroj: Adobe Stock

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u žen. Naštěstí lze v dnešní době využít při léčení i různé inovativní léky. Jak se tato inovativní léčba liší od jiných dostupných léčebných metod? A jaké výhody pacientkám přináší?

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

lékařka, Masarykův onkologický ústav

Při léčení nádoru prsu je možné využít i tzv. inovativní léčbu. Co je jejím hlavním cílem? Hlavním cílem inovativní léčby, včetně moderních lékařských postupů, je zlepšit zdraví populace prodloužením a zkvalitněním života pacientů. Vysoce inovativní léčivé přípravky jsou určené pro léčbu závažných onemocnění, která nebyla doposud ovlivnitelná. Přispívají tak k zásadnímu zlepšení léčení vážných chorob.

Patří sem například tzv. lékové konjugáty. Jejich účinnost je vysoká a mají méně nežádoucích účinků. V klinické praxi se tyto léky využívají pro léčbu určitých podtypů karcinomu prsu (např. TNBC = triple negativní karcinom prsu). Další inovativní skupinou jsou inhibitory cyklin-dependentní kinázy CDK4/6, které zasahují do množení nádorových buněk. V kombinaci s hormonální terapií jsou vysoce účinné a významně prodlužují přežití pacientek se zachováním, či zlepšením kvality života. Zároveň snižují riziko návratu nemoci ve formě metastáz. Zásadní změnu v léčbě TNBC poskytuje i imunoterapie. Ženy s tímto typem karcinomu a vyšším rizikem návratu nemoci, které jsou léčeny kombinací s předoperační chemoterapií, mají významně vyšší procento dosažených kompletních léčebných odpovědí a výrazně nižší riziko vzniku metastáz. Pro ženy s prokázanou zárodečnou mutací v genu BRCA je k dispozici léčba PARP inhibitorem. Ten také významně prodlužuje přežití pacientek s vyšším rizikem relapsu.

Inovativní léčba pacientkám nabízí prodloužení jejich života.

Léčba uvedenými léky je dostupná pouze v komplexních onkologických centrech (tzv. KOC), kterých je v České republice 15. V regionálních onkologických centrech (tzv. ROC) tato inovativní léčba aktuálně dostupná není.

Inovativní léčba pacientkám nabízí prodloužení života. Proto by každá žena, která splňuje indikační kritéria, měla být odeslána alespoň ke konzultaci. Jestli na léčbu dojíždět bude, nebo ne, by pak mělo být na jejím rozhodnutí.

karcinom prsu
Zdroj: Adobe Stock

Žádné speciální podmínky splňovat nemusí. Pokud je léčba pro ženu indikována a chce se v centru léčit, nevidím důvod, proč by neměla. Pacientka může být k léčbě odeslána buď ošetřujícím lékařem, nebo se může ke konzultaci do KOC objednat i sama. V některých centrech je to možné cestou konziliární ambulance či dotazníků na webových stránkách.

Seznam komplexních onkologických center (KOC):

– Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
– Fakultní nemocnice Hradec Králové,
– Fakultní nemocnice Olomouc,
– Fakultní nemocnice Plzeň,
– Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava,
– Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí, Nemocnicí na Homolce a Proton Therapy Center (Praha),
– Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
– Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín,
– Masarykův onkologický ústav v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny,
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
– Nemocnice České Budějovice, a.s.,
– Nemocnice Jihlava, p.o.,
– Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou,
– Nový Jičín, Radioterapie, a.s.,
– Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje.

Next article