Domovská stránka » Zdraví rodiny » JAK NA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ? POSTAČUJÍCÍ JE OBVYKLE JEN 25DENNÍ KÚRA
ADVERTORIAL


Během let se výrazně změnil postoj společnosti ke kouření. Díky poznatkům moderní medicíny dnes již víme, jaká zdravotní rizika přináší samotnému kuřákovi i jeho okolí. Jak se zbavit závislosti a zvládnout proces odvykání?

MUDr. JIŘÍ SLÍVA, Ph.D.

přednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK

Kouření cigaret nepochybně představuje v rámci naší společnosti jednu z nejčastějších, a současně preventabilních, příčin úmrtí. Není třeba opakovat, že kuřák si neničí pouze své vlastní zdraví, ale pomyslný hřebíček do rakve zatlouká i osobám v jeho bezprostřední blízkosti. Velkého významu tak nabývá pasivní kouření především v rodinách s dětmi, jejichž rodiče jsou aktivními kuřáky.

Snažíte se přestat s kouřením? Klikněte ZDE

Kuřák jako pacient

Nejeden kuřák si již z nejrůznějších důvodů řekl DOST. Ne každý je ale tak silný, aby skončil ze dne na den, z hodiny na hodinu. Předně je nezbytné, aby byl pacient (kuřák je skutečně do jisté míry pacientem, neboť se stal závislým na nikotinu) co možná nejvíce motivován. V první řadě musí chtít skončit on sám, všechny ostatní prostředky mu pak v jeho snažení mohou pouze pomoci.

8 milionů úmrtí

V celosvětovém měřítku platí, že kouření je každým rokem příčinou přibližně 8 milionů úmrtí, ze kterých jde asi 1 milion právě na vrub pasivního kouření. Neutěšené jsou i údaje o rozšíření tohoto zlozvyku mezi adolescenty (45–50 %) a v posledních letech i vyrovnaný počet mužů a žen, kteří zapálené cigaretě či e-cigaretě (i ty mají svá významná zdravotní rizika!) holdují.

Léčba závislosti

Přestat s kouřením by chtěly (nebo o tom alespoň uvažují) přibližně dvě třetiny kuřáků, avšak ne každému se nad touto silnou závislostí podaří zvítězit (úspěch odstranění závislosti bez odborné pomoci bývá dopřán pouze 2 % z nich). Nejde totiž pouze o odstranění závislosti na nikotinu, ale též o naučení se jiným společenským stereotypům – pacient by se měl vyvarovat situacím, ve kterých si sebe bez cigarety neumí představit. Jelikož je léčba kouření velice komplexní záležitostí, neměl by se pacient o svém problému bát otevřeně hovořit. Odborná pomoc je k zanechání kouření velmi důležitá. Vedle odborných rad navíc může danou snahu i výrazně zlevnit, neboť dnes prakticky všechny zdravotní pojišťovny přispívají na léčbu nemalou částku.

Jak na odvykání?

Pro odvykání kouření je třeba především silné vůle a dobré motivace. Proto je rovněž důležité podělit se o svůj záměr s nejbližším okolím, které by mělo být oporou. Podpořit tuto snahu pak mohou přípravky s obsahem nikotinu ve formě náplastí, inhalátoru či žvýkaček, jejichž hlavním cílem je omezit vznik abstinenčních příznaků. De facto však tento přístup převádí nemocného z cigarety na jinou formu dodávky nikotinu.

Revoluce v odvykání kouření

Slibnou novinku na našem trhu však představuje látka cytisin. Díky svému inovativnímu mechanismu účinku na straně jedné výrazně potlačuje vznik abstinenčních příznaků (stimulace stejných receptorů v mozku, na které působí nikotin) a na straně druhé zásadně snižuje požitek z vykouřené cigarety (negativní působení na receptory stimulované nikotinem). Postačující je obvykle jen 25denní kúra. Ve snaze nekouřit by mělo pomoci i stále pozvolné zdražování tabákových výrobků a od 23. října tohoto roku též skutečnost, že již nebude možné uvádět na trh zahřívané tabákové výrobky s příchutí ( mentol, lesní ovoce…). Tento zákaz je plošný pro všechny země Evropské unie.

Další článek