Skip to main content
Domovská stránka » Zdraví rodiny » KLÍČOVÁ ÚLOHA RADIOLOGA PŘI DIAGNOSTICE ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
Zdraví rodiny

KLÍČOVÁ ÚLOHA RADIOLOGA PŘI DIAGNOSTICE ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

Zdroj: Adobe Stock

U roztroušené sklerózy (RS) je stěžejní včasné stanovení diagnózy. Jen díky rychlému zahájení léčby lze totiž zabránit horší prognóze. Odlišení RS od jiných chorob však vyžaduje preciznost a správnou interpretaci nálezu radiologem. Jak takové radiologické vyšetření probíhá?

prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

vedoucí lékařka odd. MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Úloha radiologa je zásadní, protože pomáhá při diagnostice onemocnění. Radiolog posuzuje nález z hlediska platných diagnostických kritérií a vyhodnocuje, zda nález na magnetické rezonanci (MR) splňuje kritéria pro tzv. diseminaci v prostoru a čase. Dále stanovuje, jestli je ložiskový nález v MR obraze typický pro roztroušenou sklerózu, nebo odpovídá spíše jinému onemocnění. Pro správné zhodnocení je nutné dodržovat standardizované protokoly, které jsou vysoce senzitivní a specifické, a pomáhají tak onemocnění diagnostikovat co nejrychleji.

Používá se vyšetření pomocí magnetické rezonance. Při první diagnostice je potřeba aplikovat kontrastní látku. Pokud MR detekuje poruchu hematoencefalické bariéry, pacient splní i kritérium pro diseminaci v čase, a nemusí tudíž čekat na další MR kontrolu. To vede k zrychlení diagnostiky, a tedy i k časnějšímu nasazení terapie, což je pro pacienta stěžejní.

magnetická rezonance
Zdroj: Adobe Stock

Ano, magnetická rezonance provází pacienty po celou dobu jejich léčby. Na začátku pomáhá v diagnostice a prognóze pravděpodobného klinického vývoje. Z nálezu, jenž byl díky MR odhalen při prvním vyšetření, může klinický lékař vytypovat pacienty, kterým hrozí těžší průběh onemocnění. Rezonance je tedy klíčová, a to od počátku v managmentu léčby. Když má nemocný člověk nasazenou léčbu, používá se MR pro monitoraci aktivity. Tímto způsobem se vyhodnocuje, zda daná léčba účinkuje, nebo by mělo dojít ke změně. V současné době je MR monitorace zcela zásadní, protože umožňuje změnu léčby, a to právě jen na základě přesně definované progrese v MR obraze.

Ano, je potřeba používat standardizované protokoly, které mají maximální senzitivitu a specificitu. Co se týče síly magnetického pole, preferujeme vyšetření pomocí tzv. 3T MRI, pokud jím pracoviště disponuje. Zde je ale důležité říci, že byly publikovány práce, které diagnostiku pomocí 3T a 1,5T přístrojů porovnávají. Z výsledků vyplývá, že splnění MR podpůrných kritérií je u obou typů skenerů srovnatelné, díky čemuž nedochází k prodlevě diagnostiky ani u jednoho z nich.

roztroušená skleróza
Zdroj: Adobe Stock

Je důležité, aby se člověk při vyšetření nehýbal, protože vlivem pohybu může dojít ke  zhoršení kvality vyšetření. Dále je nezbytné, aby byl pacient monitorován na stejném MR přístroji a ve stejném protokolu, čímž se zachová kontinuita vyšetření. Proto by měl pacient stále docházet na stejné MR pracoviště, které provedlo standardizaci diagnostického i monitoračního procesu, a to včetně MR protokolů a spolupracuje s RS centrem, kde je sledován daný pacient. 

Next article