Skip to main content
Domovská stránka » Zdraví rodiny » KOUŘENÍ: LÉČBA ZÁVISLOSTI A PROCES ODVYKÁNÍ
ADVERTORIAL

Během let se výrazně změnil postoj společnosti ke kouření. Díky poznatkům moderní medicíny dnes již víme, jaká zdravotní rizika přináší samotnému kuřákovi i jeho okolí. Jak se zbavit závislosti a zvládnout proces odvykání?

doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

přednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK

Kouření cigaret nepochybně představuje v rámci naší společnosti jednu z nejčastějších, a současně preventabilních, příčin úmrtí. Není třeba opakovat, že kuřák si neničí pouze své vlastní zdraví, ale pomyslný hřebíček do rakve zatlouká i osobám v jeho bezprostřední blízkosti.

Kouření je každým rokem příčinou přibližně 8 milionů úmrtí.

Nejeden kuřák si již z nejrůznějších důvodů řekl DOST. Ne každý je ale tak silný, aby skončil ze dne na den, z hodiny na hodinu. Předně je nezbytné, aby byl pacient co možná nejvíce motivován. V první řadě musí chtít skončit on sám, všechny ostatní prostředky mu pak v jeho snažení mohou pouze pomoci.

V celosvětovém měřítku platí, že kouření je každým rokem příčinou přibližně 8 milionů úmrtí, ze kterých jde asi 1 milion právě na vrub pasivního kouření. Neutěšené jsou i údaje o rozšíření tohoto zlozvyku mezi adolescenty (45–50 % z nich kouří) a v posledních letech i vyrovnaný počet mužů a žen, kteří zapálené cigaretě či e-cigaretě holdují.

Členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) již v roce 1987 vyhlásily 31. květen jako Světový den bez tabáku, a to s cílem upoutat pozornost na tabákovou epidemii, úmrtí a nemoci, kterým lze předejít. Při této příležitosti jsou prezentována známá nebezpečí plynoucí z užívání tabáku společně s aktivitami boje WHO proti tabákové epidemii.

Přestat s kouřením by chtěly přibližně dvě třetiny kuřáků, avšak ne každému se nad touto závislostí podaří zvítězit (úspěch odstranění závislosti bez odborné pomoci jsou 2 % kuřáků). Nejde totiž pouze o odstranění závislosti na nikotinu, ale též o naučení se jiným společenským stereotypům – pacient by se měl vyvarovat situacím, ve kterých si sebe bez cigarety neumí představit. Jelikož je léčba kouření velice komplexní záležitostí, neměl by se pacient o svém problému bát otevřeně hovořit. Odborná pomoc je k zanechání kouření velmi důležitá. Vedle odborných rad navíc může danou snahu i výrazně zlevnit, neboť dnes prakticky všechny zdravotní pojišťovny přispívají na léčbu nemalou částku.

Proces podporující odvykání představuje látka cytisin. Díky svému mechanismu účinku postupně zmírňuje vznik abstinenčních příznaků. Postačující je obvykle 25denní kúra.

Next article