Domovská stránka » Zdraví rodiny » MODERNÍ LÉČBA RAKOVINY PRSU JE VŽDY INDIVIDUÁLNÍ A PERSONALIZOVANÁ
ADVERTORIAL

Integrované onkologické centrum Nemocnice Na Pleši je ve Středočeském kraji jediné pracoviště svého druhu, které se rozsahem a úrovní péče o onkologické pacienty vyrovná pražským vysoce specializovaným centrům. Jak přistupuje k léčbě rakoviny prsu?

MUDr. KATEŘINA JIRSOVÁ

Integrované onkologické centrum Nemocnice Na Pleši

Rakovina prsu je dnes velké téma, jedná se totiž o nejčastější nádorové onemocnění u žen. Daří se nám ji úspěšně léčit?

Karcinom prsu je opravdu jedno z nejčastějších nádorových onemocnění a bohužel je pravděpodobné, že se s ním u někoho v blízkém okolí můžeme setkat. Na druhou stranu se v posledních letech objevily velmi účinné léky, které mohou významně zlepšit prognózu pacientek, zejména s některými podtypy rakoviny prsu.

Existují tedy různé „druhy“ rakoviny prsu?

Ano, je to tak. Na základě podrobného vyšetření nádorových buněk, například z biopsie, můžeme určit, o jaký typ nádoru se jedná, jaké má znaky, jak je agresivní a podle toho můžeme stanovit individuální a cílenou léčbu. Na základě laboratorních výsledků tedy rozhodneme, jestli budeme pacientku léčit hormonální léčbou, chemoterapií, biologickou léčbou, imunoterapií nebo kombinací různých postupů.

Jak mám dál postupovat, pokud si najdu bulku v prsu?

Včasná diagnóza je naprosto zásadní a rozhodující pro prognózu onemocnění. Pokud se nádor prsu odhalí včas, je šance na úplné vyléčení velmi vysoká. Je proto důležité, aby ženy chodily na preventivní prohlídky, na screeningovou mamografii a samozřejmě, aby si všímaly vlastního těla, tedy prováděly samovyšetření prsů. Pokud si bulku v prsu nebo podpaží nahmatáte, co nejdříve navštivte vašeho gynekologa nebo praktického lékaře. Ten vás po klinickém vyšetření pošle na zobrazovací metodu – ultrazvuk nebo mamografii.

Když se rakovina potvrdí, jaká mě pak čeká léčba?

O léčebném postupu rozhoduje typ onemocnění a také jeho rozsah, tím myslíme velikost nádoru, postižení lymfatických uzlin apod. Většina pacientek v průběhu léčby podstoupí různé druhy onkologické léčby, a je proto velmi důležité stanovit léčebný plán. To se děje na tzv. multidisciplinárním týmu, kde jsou přítomni lékaři různých specializací a společně určí další postup. Velmi zjednodušeně, zkrátka rozhodnou, jaký bude operační výkon a další systémová léčba – hormonální, biologická, chemoterapie či zda bude po operaci následovat ozařování.

Ve vašem centru se aplikují všechny formy onkologické léčby. Můžete nám je popsat blíže?

Máme specializovanou ambulanci pro léčbu nádorů prsu, dle potřeby a indikace podáváme hormonální léčbu, chemoterapii a nově jako jedno z prvních regionálních onkologických center v ČR i biologickou léčbu. U většiny pacientek je po operaci indikovaná i radioterapie, naše pracoviště je tak vybaveno dvěma lineárními urychlovači. Snažíme se o pacienty postarat komplexně, poskytnout léčbu s individuálním přístupem a zejména včas. Díky modernizaci pracoviště a efektivní organizaci, jsou čekací doby velmi krátké. Spolupracujeme také s dalšími specializovanými pracovišti, např. FN Motol a VFN.

V čem je vaše pracoviště v rámci kraje unikátní?

Středočeský kraj je svojí polohou i počtem obyvatel velmi specifický. Jsme jediným pracovištěm v kraji, které je schopno poskytnout komplexní léčbu, včetně hospitalizace na onkologickém oddělení. Jako jediní také poskytujeme radioterapii s lineárním urychlovačem.

Patříte k soukromým nemocnicím. Musí si pacienti péči u vás hradit sami?

Ne, v žádném případě. Veškerá zdravotní péče, vyšetření a léčba, je hrazena ze zdravotního pojištění. Není nutné ani doporučení od praktického lékaře či jiného specialisty. Pacienti nás mohou kontaktovat přímo, např. emailem, veškeré informace jsou na našich webových stránkách.

Jaké máte s vaším centrem plány do budoucna?

Plánů na rozvoj máme mnoho, ale naše základní myšlenka zůstává stále stejná. Chceme být tak trochu „jiná“ nemocnice, důraz samozřejmě klademe na moderní medicínu, ale také na individuální přístup a přání pacienta. I když někdy život nerozdá dobré karty, vždy se dá pro pacienta něco udělat.

Další článek