Domovská stránka » Zdraví rodiny » NENECHTE SI MIGRÉNOU NIČIT ŽIVOT PŘÍZNAKY SE DAJÍ MÍRNIT
ADVERTORIAL

S bolestí hlavy se čas od času nejspíš setkal každý z nás. Ti, kteří se potýkají s migrénou však ví, že není bolest jako bolest.

Mgr. RÝZA BLAŽEJOVSKÁ, DiS.

Zakladatelka a předsedkyně organizace Migréna-help

Podle statistik se migréna týká každého desátého Čecha. Až 350 000 z nich trpí vážnou formou migrény. Takřka polovina pacientů ale nemá tuto diagnózu potvrzenou lékařem a zdráhá se vyhledat odbornou pomoc. Úporné bolesti však mohou narušit kvalitu každodenního života, obrátit se na odborníky je tedy rozhodně namístě.

Migréna je závažným neurologickým onemocněním, které se nejčastěji projevuje pulzující bolestí hlavy, zpravidla lokalizované jen v její jedné části. Dalšími příznaky jsou přecitlivělost na světlo, hluk nebo zápachy, nevolnost či zvracení a poruchy vidění. Bolest hlavy při atace migrény bývá natolik silná, že pacienti nejsou schopni zvládat každodenní aktivity.

Zhruba 30 % z nich zažívá migrénu s aurou, která může zahrnovat například poruchy vidění nebo brnění některé části těla či obtíže s mluvením. Migréna může postihnout jak dospělé, tak i děti. Nejčastěji se však týká lidí ve věku 25 až 60 let, v dospělosti je častější u žen než u mužů.

Jaký je rozdíl mezi epizodickou a chronickou migrénou?

Migrénu je možné rozdělit na epizodickou a chronickou. O epizodické migréně mluvíme ve chvíli, kdy pacient zažil více než 5 záchvatů migrény a cítí bolest hlavy méně než 15 dní v měsíci. Za chronickou migrénu se považuje stav, kdy pacient zažívá více než 5 atak měsíčně a žije s bolestí hlavy více než 15 dní v měsíci.

Co může ataky migrény spouštět?

Spouštěče záchvatů migrény mohou zahrnovat stres, nedostatek spánku, určité potraviny nebo nápoje a hormonální změny. Zmírnění projevů migrény zahrnuje vyhýbání se spouštěčům, léčbu léky na akutní bolesti a prevenci migrény pomocí léků a úpravy životního stylu.

Migréna negativně ovlivňuje život pacientů i jejich rodin

Pacienti s migrénou nebojují pouze se samotnou silnou bolestí hlavy a dalšími souvisejícími příznaky, ale musí se také vyrovnat s řadou dopadů, které má nemoc na jejich život, ať už rodinný, společenský nebo pracovní. Nezřídka se také setkávají s nepochopením okolí.

Promluvte si s odborníkem o možnostech léčby

Ačkoliv migréna není zcela vyléčitelná, dá se poměrně dobře léčit. Pro pacienty to tedy znamená, že se jim díky léčbě může výrazně ulevit, a mohou tak žít s daleko menší bolestí. Jako užitečný podklad pro rozhovor s lékařem může posloužit deník pro zaznamenávání bolestí hlavy a záchvatů migrény. Na www.migrena-help.cz najdete jak tento deník, tak i seznam certifikovaných center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Lidem s migrénou pomáhá právě i organizace Migréna-help, která zprostředkovává řadu pomocných programů a provozuje síť poraden, včetně lékařské.

Prostřednictvím této poradny se můžete zkušených neurologů formou videohovoru nebo psaného dotazu zeptat na vše, co vás v souvislosti s migrénou zajímá.

Další článek