Skip to main content
Domovská stránka » Zdraví rodiny » OSTEOPORÓZA V ČR: ZÁSADNÍ KROKY PACIENTSKÉ ORGANIZACE REVMA LIGA ČR
ADVERTORIAL

Osteoporóza patří k vážným zdravotním problémům, který u nás ohrožuje stále větší počet lidí. Statistiky ukazují, že každá druhá žena a každý pátý muž nad 50 let se může setkat s osteoporotickou zlomeninou, což může vést k závažným a dlouhodobým následkům. Jak můžeme těmto komplikacím předcházet?

V Česku je odhadem až 800 000 osob postižených tímto chronickým onemocněním, avšak kvůli nedostatečnému sledování nemoci nejsou k dispozici přesné počty. Diagnostické a léčebné možnosti jsou omezenější než v jiných evropských zemích, což vedlo Všeobecnou zdravotní pojišťovnu k zavedení programu pro časnou detekci osteoporózy, do kterého zapojuje praktické lékaře a gynekology.

V rámci svého poslání zlepšit péči o pacienty s osteoporózou připravila Revma Liga ČR v letošním roce dva klíčové projekty: OsteoSTOP a OsteoFIT:

  • Projekt OsteoSTOP přinese veřejnosti osvětové video o osteoporóze a první komplexní brožuru, která poskytne ucelené informace o tomto onemocnění.
  • Projekt OsteoFIT se pak soustředí na vzdělávání pacientů v oblasti správného cvičení, aby podpořil jejich fyzickou kondici a pomohl předcházet komplikacím spojeným s osteoporózou.

Osteoporóza, často označovaná jako „tichý zloděj kostí“, se projevuje až vznikem komplikací, jako jsou zlomeniny obratlů, krčku femuru nebo zápěstí. V České republice je každoročně zaznamenáno více než 17 000 zlomenin krčku femuru, přičemž tento počet stále narůstá. Včasná diagnostika a efektivní léčba, včetně farmakologických a dalších terapeutických přístupů, jsou tudíž klíčové pro snížení rizika vzniku komplikací.

Revma Liga ČR vytvořila edukační video, které je volně dostupné veřejnosti. Toto video odpovídá na základní otázky týkající se osteoporózy.

Podívat se na VIDEO >

osteoporóza
Zdroj: Adobe Stock

Ženy po menopauze až do věku 59 let a muži ve věku od 65 do 69 let budou podrobeni anamnéze a dotazníku FRAX během preventivní prohlídky u svého všeobecného praktického lékaře nebo ambulantního gynekologa, a to ve dvouletých intervalech. Při podezření na osteoporózu bude provedeno měření denzitometrem. Ženy nad 60 let a muži nad 70 let budou mít jako součást preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře nebo gynekologa indikováno měření kostní hustoty denzitometrem. Toto měření bude prováděno buď přímo v ordinaci lékaře, nebo bude pacient odeslán na specializované pracoviště.

Organizace Revma Liga ČR se věnuje důležité práci v oblasti podpory osob trpících osteoporózou. Nejenže poskytuje cenné informace, ale také organizuje osvětové akce a kampaně zaměřené na zvýšení povědomí o této nemoci.

Tento článek vznikl za podpory společnosti AMGEN s.r.o.

Next article