Skip to main content
Domovská stránka » Zdraví rodiny » RYCHLÉ A NEJPŘESNĚJŠÍ MAMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
ADVERTORIAL

Rakovina prsu představuje významný zdravotní problém v celé Evropě. U žen patří mezi nejčastější zhoubné nádory vůbec. Úmrtnost na toto onemocnění však významně klesá v zemích, kde probíhá celonárodní screeningový program. V České republice došlo od počátku programu k poklesu úmrtnosti téměř o 30 %.

prof. MUDr. JAN DANEŠ, CSc.

ředitel Mamodiagnostických center EUC Beroun a Waltrovka, předseda Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR

Pokud je zhoubný nádor prsu diagnostikovaný včas, mají pacienti a pacientky vysokou šanci úplného vyléčení. Jaké jsou možnosti prevence rakoviny prsu?

V zásadě máme dostupné dva druhy prevence. V případě primární prevence usilujeme o omezení rizikových faktorů. Problémem karcinomu prsu je to, že neexistuje jedna příčina a negativní vlivy se kombinují a vzájemně posilují. Víme, že riziko přináší například vyšší věk, ženské pohlaví, významné jsou dědičné vlivy (určité mutace genů), ozařování oblasti hrudníku v dětském věku, chronický stres, žádné dítě či první porod ve starším věku, nezdravá strava, absence přiměřené pohybové aktivity, obezita. Riziko zvyšuje také dlouhodobá hormonální léčba a vyšší mamografická denzita.

V praxi se soustřeďujeme na tzv. sekundární prevenci. Cílem je pomocí screeningu zjistit nádor v počátečním stádiu, tedy v době, kdy žena nemá žádné obtíže a příznaky. Jedinou metodou, která dokáže snižovat úmrtnost, je mamografie. Podmínkou je opakované pravidelné provádění vyšetření, a to každé dva roky od 45. roku věku.

Proč je právě mamografické vyšetření nejspolehlivější metodou na odhalení rakoviny prsu?

Mamografie je schopna zjistit karcinom malý, o velikosti již několik milimetrů. Na rozdíl od sonografie zobrazuje prsy celé a odhalí i mikrokalcifikace, které mohou být jediným projevem nádoru.

Dochází v současné mamografii k nějakým posunům?

Ano. Mamografie se bouřlivě rozvíjí. Kromě tzv. digitální 2D mamografie se stále více uplatňuje digitální tomosyntéza (3D mamografie). Nesporné výhody má zejména u méně přehledných prsů s bohatou žlázou (denzních prsů), kde může 2D mamografie selhat. Velkým hitem je také využití umělé inteligence (AI) při hodnocení mamografických snímků. AI sice lékaře nenahradí, ale významně jim pomáhá.

Mohou nové mamografy nějak zlepšit či zpříjemnit průběh vyšetření?

Ano, i tam jde vývoj dopředu. Mamografie nemá být pro klientky nepříjemná. Známý je například systém SmartCurve (Hologic) se systémem stlačení prsu, který využívá unikátní kompresní desky kopírující anatomii prsu.

Next article