Domovská stránka » Zdraví rodiny » TĚHOTENSTVÍ A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Zdraví rodiny

TĚHOTENSTVÍ A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Těhotenství bývalo u pacientek s roztroušenou sklerózou (RS) velkým problémem. Po porodu se často objevovaly ataky, které někdy vedly i k těžké invaliditě. Z preventivních důvodů se tak doporučovalo umělé přerušení těhotenství. Dnes ale mají lékaři zcela jiný postoj.

Prof. MUDr. EVA HAVRDOVÁ, CSc.

Odbornice na roztroušenou sklerózu

Matkám s RS se většinou daří během těhotenství dobře a snižuje se i aktivita jejich nemoci. Po porodu však dochází k návratu imunitního systému do původního stavu. To se kombinuje se stresem z nevyspání, šestinedělí, začátku kojení. V prvních třech měsících po porodu se tedy častěji setkáváme s ataky nemoci. A proto je třeba s mladými pacientkami hned od stanovení diagnózy diskutovat jejich plány založit rodinu a informovat je, za jakých okolností je to nejbezpečnější a jak omezit problémy zhoršující se nemoci.

Léčba i během těhotenství

Vývoj dítěte probíhá u pacientek s RS zcela normálně. I u zdravých žen dochází v těhotenství k přechodnému snížení mozkového objemu. Totéž se děje u RS, u některých žen se však objem mozku nevrací k původním hodnotám. I během těhotenství mohou přibývat ložiska zánětu, ačkoliv ataky se objevují zřídka. Proto jsme v posledních letech uvítali možnost nevysazovat léčbu injekčními preparáty jak během těhotenství, tak během kojení, což se v minulosti nedělo. Předpokládáme, že tím přibude žen, jejichž RS bude během tohoto období zcela v klidu.

Ženy s vysoce aktivní chorobou

I ženy s aktivní chorobou mohou být těhotné, ale je dobré zvolit léčbu, která nejdříve aktivitu nemoci omezí. Existují léky, které se podají nárazově jen na začátku prvního a druhého roku diagnózy, do půl roku po posledním podání léku lze otěhotnět a pak je prostor jak na těhotenství, tak na kojení bez léčby, protože nemoc by měla být dlouhodobě stabilizovaná. Pokud je žena před těhotenstvím léčena pro vysokou aktivitu RS protilátkou natalizumabem, i tam je již dost bezpečnostních dat, aby mohla dále pokračovat léčba během těhotenství v infuzích v režimu jednou za 6 týdnů s poslední infuzí ve 34. týdnu a pak až po porodu. Předejde se tak těžkým atakám, které se po vysazení tohoto léku mohou objevit.

RS a porod

Pro bezpečí pacientky doporučujeme, aby nebyl porod nadměrně dlouhý a bolestivý, protože obojí může zbytečně aktivovat imunitní systém. Není námitek proti epidurální anestezii. Co se týče císařského řezu, je indikován pouze, pokud ho porodník považuje za nezbytný.

Jak je to s kojením?

Díky možnosti nepřerušit léčbu je dnes kojení (pokud se nezvýšila v těhotenství aktivita nemoci a nebylo potřeba přejít na účinnější léčbu) bez problémů. Je však třeba vždy jednat s rozumem. Cílem našeho snažení je zdravá matka, která je schopna nejen kojit, ale především vychovat dítě.

RS centra pacientkám poradí

V současné době je těhotenství s RS možné a většinou bezpečné. Je však rozhodně vhodné využít včas poradenství v RS centru, kde je pacientka léčena, protože nejlepší výsledky vidíme u plánovaných těhotenství u nemoci, která je pod kontrolou. Současné léčebné možnosti tak dovolují i u této choroby prožít nejkrásnější období ženy v pohodě.

  • Těhotenství je vhodné s min. rok stabilizovanou nemocí.
  • Při aktivnější fázi nemoci a nasazení léků nevhodných pro těhotné ženy (kladribin, alemtuzumab) je nutné těhotenství odložit.
  • Vysazení léčby nevhodné pro těhotné ženy při neplánovaném těhotenství zvyšuje riziko aktivace choroby.
  • Při neplánovaném těhotenství lze podávat léky pro nižší aktivitu nemoci, nemusí však být dostatečně efektivní.
Další článek