Domovská stránka » Bojujeme proti rakovině » KARCINOM PROSTATY PATŘÍ K NEJČASTĚJŠÍM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM U MUŽŮ
Bojujeme proti rakovině

KARCINOM PROSTATY PATŘÍ K NEJČASTĚJŠÍM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM U MUŽŮ

Zdroj: Adobe Stock

V České republice zemřou na rakovinu prostaty každý den čtyři muži a ročně je diagnostikováno přibližně 8000 nových případů tohoto onemocnění. V evropských zemích patří nádory prostaty u mužské populace k vůbec nejčastějším. Co je pro úspěšnou léčbu nejdůležitější a jaké existují diagnostické metody?

Doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Jasná příčina vzniku rakoviny prostaty není doposud známá, ale víme, že riziko onemocnění se zvyšuje s věkem. Ten je u většiny nemocných v rozmezí mezi 70 a 80 lety. Nádor se však může objevit i u čtyřicátníka. Přibližně v 10 % případů je onemocnění podmíněno geneticky. Proto by muži s výskytem rakoviny u svých příbuzných měli podstoupit urologické (případně i genetické) vyšetření již ve svých 40 letech. Ostatní by jej pak měli absolvovat kolem 50. roku života.

Základem úspěchu je spolupráce dobře informovaných mužů, jejich praktických lékařů a urologů.

Evropská studie na screening karcinomu prostaty celkem jasně prokázala přínos této strategie, která významně snížila počty pacientů zemřelých na rakovinu prostaty. Celkové snížení se pohybuje okolo 20 %, v některých zemích až okolo 35 %. To jsou poměrně jasné argumenty, které vedly k tomu, že byl od ledna 2024 spuštěn tzv. program časného záchytu karcinomu prostaty i v České republice. Ten se podobá screeningovým programům, které z minulosti známe například u nádorů tlustého střeva nebo prsu.

Karcinom prostaty se vyvíjí velice pomalu, takže se dlouhá léta nemusí nijak projevovat a nevyvolává žádné potíže. Díky moderním diagnostickým metodám však můžeme onemocnění odhalit již v těchto raných stádiích, a tím přirozeně zvýšit šance na úspěšnou léčbu. Základem úspěchu je nicméně spolupráce dobře informovaných mužů, jejich praktických lékařů a urologů.

Zdroj: Adobe Stock

Přibližně před 30 lety se v diagnostice rakoviny prostaty začal používat krevní test na unikátní onkomarker PSA (prostatický specifický antigen). Jedná se o protein, který je tvořen prostatickými buňkami a přirozeně proniká i do krevního oběhu. Při jakémkoliv poškození prostatické buňky (nádor, zánět, benigní hyperplazie) se hodnota PSA v krvi může zvýšit. Jsou-li pacienti na základě vyšší hodnoty PSA indikováni rovnou k biopsii prostaty, tak se nádor prokáže přibližně u poloviny z nich. Tento postup tedy bohužel vede k velkému počtu zbytečných biopsií, opakovaných testů a nepříjemné nejistotě pacientů.

Naštěstí máme v současnosti k dispozici pokročilé diagnostické metody, které zpřesňují identifikaci rizikových pacientů vhodných k biopsii. Jedná se nejen o doplňkové onkomarkery, ale především o možnost zobrazení prostaty pomocí magnetické rezonance, jejíž rozlišovací schopnosti dosáhly v posledním desetiletí obrovského pokroku.

Další článek