Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovině » RAKOVINU PROSTATY JE TŘEBA ZACHYTIT VČAS
Bojujeme proti rakovině

RAKOVINU PROSTATY JE TŘEBA ZACHYTIT VČAS

Článek vznikl ve spolupráci s:
Článek vznikl ve spolupráci s:

prof. MUDr. MAREK BABJUK, CSc.

přednosta Urologické kliniky FN Motol a 2. LFUK
Uroklinikum s. r. o.

Rakovina prostaty v současné době patří k nejčastěji diagnostikovaným mužským nádorovým onemocněním. Postihuje většinou muže vyššího věku, avšak není úplnou vzácností ani u jedinců mladších, někdy i mladších 50 let.

Například v roce 2018 u nás nově onemocnělo rakovinou prostaty téměř 8000 mužů, z toho zhruba tisícovka mladších 60 let. Toto onemocnění prostaty probíhá obvykle relativně pomalu, často i mnoho let. Přesto mu ale v ČR ročně podlehne zhruba 1400 mužů – většinou těch, u nichž bylo onemocnění zachyceno pozdě.

PŘÍČINY VZNIKU A DIAGNOSTIKA

Přesné příčiny vzniku karcinomu prostaty nejsou známy, primární prevence proto bohužel možná není. Soustřeďujeme se proto na tzv. sekundární prevenci, tedy na snahu o to, abychom nádor zachytili včas, kdy ho lze ještě vyléčit. Významným pomocníkem je testování krve na hodnotu prostatického specifického antigenu (PSA), jehož zvýšená hladina může signalizovat přítomnost nádoru již v době jeho počátku.

U pacientů s vyššími hodnotami PSA je následně indikována biopsie prostaty, která přítomnost nádoru potvrdí, nebo vyloučí. Výpovědní hodnotu PSA mohou zvýšit některé další ukazatele. V poslední době se v této souvislosti zmiňuje hlavně tzv. index zdraví prostaty (PHI), k jehož výpočtu je kromě výše PSA používána i hodnota jeho izoformy, tzv. [-2]proPSA. Výsledný index dokáže přesněji předpovědět riziko přítomnosti rakoviny prostaty a využívá se v případech, kdy je hodnota PSA zvýšená jen mírně (zhruba mezi 2 a 10 ng/ml).

PREVENTIVNÍ SCREENING

Často diskutovanou otázkou je screening rakoviny prostaty, tedy aktivní strategie vyzývající muže v určité věkově skupině (50–70 let) k návštěvě lékaře a odběru krve na zjištění hladiny PSA. Velké studie v zahraničí, hlavně Evropská studie pro screening karcinomu prostaty (ERSPC), prokázaly, že tento screening u mužů v určitém věkovém rozmezí přináší zlepšení záchytu rakoviny prostaty a v konečném důsledku i prodlužuje přežití.

Návštěvy urologa se nemusíte obávat – spočívá pouze v odběru krve a vyšetření lékařem.

V tuto chvíli se v ČR státem organizovaný screening karcinomu prostaty nerealizuje, přesto doporučujeme mužům ve věku mezi 50 a 70 lety, kteří mají zájem aktivně pečovat o své zdraví, návštěvu urologa a odběr krve na zjištění hladiny PSA. Pomůže nám to zachytit onemocnění ještě ve fázi, kdy je možné jej vyléčit. Návštěvy urologa se nemusíte obávat – spočívá pouze v odběru krve a vyšetření lékařem. A zachytíme-li rakovinu prostaty včas, není důvod se obávat ani tohoto onemocnění.

Next article