Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovině » MALIGNÍ MELANOM A JEHO VČASNÝ ZÁCHYT
ADVERTORIAL

Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk kůže. Kromě pokožky se však může vyskytnout i na sliznici a v oku. Nejčastěji se objevuje u mužů starších 55 let, ale jedná se také o druhý nejčastější zhoubný nádor u mladých žen. 

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, IFAAD

vedoucí lékařka Dermatologie prof. Hercogové

Riziko vzniku zhoubného nádoru kůže je vyšší u osob, které mají světlou pleť a mnoho pigmentových znamének (tzv. získaných pigmentových névů). Roli hraje i genetická zátěž nebo nadměrná expozice ultrafialovému záření. Imunitní systém kůže je oslabován silným slunečním zářením, které mění genetický materiál kožních buněk. Reparační systém pak nemůže tyto změny v kožních buňkách napravit, a nesprávná informace je tak předávána dál. Vyššímu riziku vzniku melanomu jsou vystaveni i pacienti se sníženou imunitou, a to jak vlivem nemocí, tak užíváním některých léků (např. pacienti po transplantaci).

Maligní melanom je nádor, který invazivně roste a metastazuje. Proto je pro dobrou prognózu nemocného nejdůležitější včasná diagnostika a léčba, a to i přes současné pokroky medicíny a využití cílené (biologické) léčby. Pokud se melanom zachytí brzy (ve svém počátečním stadiu) a je co nejdříve chirurgicky odstraněn, prakticky to znamená uzdravení pacienta.

maligní melanom
Zdroj: Adobe Stock

Na první pohled na kůži vidíme hnědé skvrny, které mohou mít nepravidelný tvar a okraje, jsou asymetrické, nestejnoměrně zbarvené a jejich průměr je větší než 5 mm. (To poslední neplatí o tzv. vrozených pigmentových znaménkách, jež jsou vždy větší než 1 cm.) Je důležité si také všímat, zda se některé z pigmentových skvrn nápadně liší od ostatních (tvarem, velikostí, pigmentací apod.). Důležitý je i vývoj pigmentových znamének. Během života se totiž „obyčejné“ pigmentové névy proměňují – nejprve jsou to hnědé skvrny, postupně se mění na světleji hnědé vyvýšené pupínky a v pozdějším věku se z nich stávají pupínky barvy kůže. Oproti tomu melanom může růst nestejnoměrně, krvácet či svědit. 

Vzniku maligního melanomu lze také předcházet preventivními kontrolami u kožního lékaře. Ten by měl alespoň jednou každého vyšetřit a stanovit jeho fototyp (tedy rozpoznat riziko vzniku kožního nádoru, a to včetně melanomu). Na základě toho by měl dermatolog určit četnost dalších preventivních kontrol. Při prohlídce těla využívá kožní lékař nejen ruční, ale také digitální dermatoskop a eventuálně i celotělový scanner. Tyto digitální systémy umožňují uchovat výsledky vyšetření a porovnávat je v čase. Pokud potom pacient chodí na dispenzární kontroly, má velkou šanci se kožním zhoubným nádorům vyhnout. Nezapomínejme na fakt, že každý nádor, který se nachází na vyšetření přístupném místě (jako je kůže), je snadněji zjistitelný, a tudíž i léčitelný.


Tento článek vznikl za podpory společnosti Pierre Fabre.
CZ-PFO-05/2024-EDU-247

Next article