Domovská stránka » Bojujeme proti rakovině » NEZAPOMÍNEJTE NA PREVENCI, MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT I VÁM!
Bojujeme proti rakovině

NEZAPOMÍNEJTE NA PREVENCI, MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT I VÁM!

Ve spolupráci s:
Zdroj: Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Zdroj: Adobe Stock

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., se věnuje rozšiřovaní povědomí o rakovině prsu a důležitosti prevence. Jak včasnou diagnostiku karcinomu prsu ovlivnila pandemie covid19?

JUDr. MAGALÉNA VOŠALÍKOVÁ

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU, o.p.s.

V minulém i tomto roce prožíváme velmi nevšední období, kdy koronavirus úplně zastavil náš běžný život. Jen, co jsme se v létě trochu nadechli, opět denně čteme o rostoucích číslech covid pozitivních pacientů. Vedle dopadů koronaviru na ekonomiku, školství či třeba na naše duševní zdraví, jsme zaznamenali i jeho vliv na zdraví ženské. 

Preventivní vyšetření

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky, v roce 2020 přišlo na preventivní vyšetření rakoviny prsu kvůli covidu o 7 % méně pacientek oproti roku 2019. Snížil se tak i počet diagnostikovaných nádorů. Lze předpokládat, že nádory nezmizely, ženy o svém onemocnění pouze neví. Přitom včasná diagnóza je při léčbě rakoviny prsu zásadní. Jeli nádor zachycen včas, může dojít k jejímu úplnému vyléčení. 

Nejde jen o prsa, jde o život.

„Jako velká bariéra se v době covidové ukázala papírová žádanka. Aby pojišťovna vyšetření proplatila, vyžadovala její originál s razítkem od praktického lékaře či gynekologa. A tam často docházelo k tomu, že se ženy k žádance nedostaly. Jednoduchým řešením by byla elektronická žádanka,“ říká Mgr. Štěpánka Pokorná, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., nositel hodnocení Prověřená veřejně prospěšná organizace, zastřešuje 40 pacientských organizací žen, které prošly nebo procházejí léčbou karcinomu prsu. Svou činnost zaměřuje na prevenci, věnuje se ale i projektům pro mladé ženy nebo ženy s metastatickou rakovinou prsu.

Další činnosti Aliance žen s rakovinou prsu

Mezi unikátní počiny Aliance žen je projekt Zdravá prsa pro neslyšící. Jeho cílem je informovat komunitu neslyšících o problematice rakoviny prsu a zdůraznit důležitost prevence. S neslyšícími komunikujeme prostřednictvím českého znakového jazyka. Další z probíhajících projektů pod názvem Nejde jen o prsa, jde o život edukuje studentky středních škol o důležitosti prevence. 


V TOMTO ČLÁNKU JSTE SE DOČETLI:

  • koronavirus a prevence
  • prevence
  • bariéry v době covidové
  • o Alianci žen s rakovinou prsu
Další článek