Domovská stránka » Civilizační onemocnění » CIVILIZAČNÍ CHOROBY
Civilizační onemocnění

CIVILIZAČNÍ CHOROBY

Civilizační choroby se častěji vyskytují ve vyspělých zemích. Na jejich vzniku se podílejí neovlivnitelné i ovlivnitelné faktory, které jsou důsledkem současného životního stylu.

Mezi tyto choroby se řadí kardiovaskulární onemocnění, poruchy metabolismu a příjmu potravy, nádory, psychické potíže, alergie, astma, revmatické nemoci a další.

Je zajímavé, že většina zdrojů neuvádí mezi civilizačními chorobami chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), přestože vzniká kvůli kouření cigaret, znečištěnému prostředí i stresu. Přitom CHOPN je medicínsky i společensky závažnou nemocí, zejména kvůli stoupajícímu výskytu i úmrtnosti. Na CHOPN se stále víc umírá i u nás – v posledních letech šlo až o 3500 úmrtí ročně.

CHOPN dříve postihovala výrazně více muže, nyní se výskyt i úmrtnost u žen přibližuje hodnotám u mužů –na vině je vyšší závislost žen na cigaretách. CHOPN se klinicky nejčastěji projeví dušností. Pacienti často trpí kašlem a únavou. Základní podmínku úspěšné léčby představuje odstranění vyvolávajících inhalačních rizik, hlavně kouření.

Léčebná doporučení lze rozdělit na čtyři kroky:
1 redukce škodlivé inhalační expozice;
2 paušální léčba – převážně inhalační, dále očkování a plicní rehabilitace indikovaná pro všechny nemocné;
3 individualizovaná léčba – soubor léčebných opatření proti specifické variantě CHOPN konkrétního pacienta;
4 případná léčba dechového selhávání a péče o konečnou fázi CHOPN, zde se uplatňuje hlavně dlouhodobá domácí léčba kyslíkem, někdy i transplantace plic.

Pro správný účinek inhalovaných léků je bezpodmínečně nutné přesně používat inhalátor, s čímž se lze seznámit na www.mujinhalator.cz. Důležitou roli v péči o pacienty s CHOPN a jinými plicními nemocemi hraje Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), jehož členy jsou jak lékaři, tak pacienti i další zájemci o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů. ČOPN letos slaví 20 let od svého vzniku. Další informace včetně členské přihlášky najdete na www.copn.cz.

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP

Další článek