Domovská stránka » Civilizační onemocnění » CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ A TELEMEDICÍNA?
ADVERTORIAL

Věříme, že je to správná cesta!

Horizont II – Šance pro srdce. Tak se jmenuje projekt RBP, zdravotní pojišťovny, na kterém se významně podílí Moravskoslezský kraj, Národní dohledové centrum a vybraní lékaři z oborů všeobecné praktické lékařství, interní lékařství a kardiologie. Do sledované skupiny pacientů patří lidé se srdečně-cévními obtížemi, zejména vysokým krevním tlakem.

Cílem projektu je snížit riziko vzniku infarktu nebo mozkové mrtvice a ověřit efektivitu využití telemedicíny v podmínkách českého zdravotnictví. RBP garantuje zdravotní část, tedy spolupráci lékařů a sester včetně jejich aktivit při zabezpečení organizačně-technických náležitostí spojených s konkrétními pacienty. Jde zejména o realizaci vstupních a kontrolních vyšetření, zajištění potřebné dokumentace a dat a předání přístrojů včetně základních informací o způsobu domácího monitoringu. Rovněž zajišťuje souhlas pacienta s pravidly účasti v projektu a bezpečnost všech přenášených dat v souladu s GDPR.

„Pacientům bezplatně zapůjčíme přístroje pro domácí měření krevního tlaku, speciální zařízeni pro bezdrátový přenos naměřených hodnot a náramek pro měření srdečního tepu a pohybové aktivity. Po krátkém zaškolení odejdou domů, kde si v běžném prostředí po předem stanovenou dobu měří krevní tlak.

S naměřenými hodnotami pak dále pracují jejich ošetřující lékaři, kteří sledují výsledky svých pacientů a v případě potřeby provedou změnu léčebného režimu, aby dosáhli předpokládaného efektu stabilizace krevního tlaku,“
upřesnil výkonný ředitel RBP Ing. Antonín Klimša, MBA. 

Na projektu Horizont II – Šance pro srdce, který potrvá dva až tři roky, spolupracuje více než třicet ambulancí lékařů a v jeho průběhu budou hodnoceny a porovnávány informace od více než 2000 pacientů.

Další článek