Skip to main content
Domovská stránka » Civilizační onemocnění » DOPORUČIL VÁM LÉKAŘ PŘESTAT KOUŘIT, ALE NEVÍTE, JAK SE K TOMU ODHODLAT?
Civilizační onemocnění

DOPORUČIL VÁM LÉKAŘ PŘESTAT KOUŘIT, ALE NEVÍTE, JAK SE K TOMU ODHODLAT?

Článek vznikl ve spolupráci s:
Článek vznikl ve spolupráci s:

Životní styl má zásadní vliv na naše zdraví. Můžeme se snažit změnit naše stravování, sportovat či více spát. Zanechání kouření do životního stylu patří také a pro kuřáky jde o zásadní změnu, ke které často sami po nějaké době dojdou.  

Co dělat v situacích, kdy vám lékař doporučil ze zdravotních důvodů zanechat kouření? Pro někoho to nemusí být v dané chvíli představitelné, či se bojí neúspěchu, nebo bojuje s pocitem toho, že nemusí mít cenu vůbec odvykat. Ať už jste v jakékoliv situaci, zkuste se alespoň na chvilku nad kouřením zamyslet.

Jak zvýšit šanci na úspěšné odvykání a dodržet doporučení lékaře? Motivaci pro změnu si můžeme představit jako spektrum, které se line od pólu motivace žádné, přes motivaci vnější, až po silnou vnitřní motivaci.1 Pokud vnímáte, že vaše důvody k odvykání jsou spíše vnější či málo důležité, může být těžké v odvykání vytrvat. Naopak, když důvody pro odvykání vnímáte jako pro sebe významné, zvýšíte si tím šanci, že se vám pokus povede a odvykání zvládnete.

Co vám může pomoci prozkoumat vaši motivaci? Například to zkuste tak, že si odpovíte na těchto šest otázek2:

1.     Proč bych mohl/a začít odvykat?

2.     Jak moc jsem připraven/a k odvykání na škále od 1 do 10?

3.     Proč jsem nezvolil/a nižší číslo?

·      Pokud zvolíte 1, tak otázka zní: Co by se muselo stát, abych zvolil/a vyšší číslo?

4.     Představ jsi, že jsi přestal/a kouřit. Jaké to má pozitivní důsledky?

5.     V čem jsou tyhle důsledky pro mě důležité?

6.     Jaký je další krok, pokud vůbec nějaký?

Další krok v bodě 6 zvolte takový, aby byl pro vás dosažitelný. Můžete jej s někým sdílet. Tím vytvoříte závazek, což zvýší vaše šance se k němu odhodlat.

Pokud byste svou situaci ohledně odvykání rádi probrali detailněji a chtěli byste podporu, neváhejte se ozvat Národní lince pro odvykání na bezplatném telefonním čísle 800 350 000, kde jsou vám k dispozici odborní konzultanti každý všední den od 10 do 18. hodin.

Jakou věc můžete pro své zdraví udělat již dnes? Pamatujte, nikdy není pozdě!

Zdroje:

1 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.
2 Pantalon, M. (2011). Instant influence: how to get anonye do anything-fast. London, UK: Little, Brown and Company.

Next article