Domovská stránka » Civilizační onemocnění » FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM
Civilizační onemocnění

FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM

Stejně tak, jako je zrádný sám myelom, může být zrádná i fyzioterapie u pacienta s tímto onemocněním.

Myelom se může projevit anemií (nedostatkem červených krvinek, poruchou funkce ledvin či poškozením kostí). U některého pacienta se může nemoc manifestovat  všemi těmito projevy, u jiného jedním či dvěma.

Hlavním příznakem postižení skeletu bývají bolesti v zádech (VAS – vertebrogenní algický syndrom), které dosti často předcházejí měsíce před stanovením vlastní diagnózy myelomu.

V této fázi jsou pacienti nejvíce ohroženi špatně zvolenou fyzioterapií, kterou může dojít k výraznému zhoršení stavu. Bolesti v zádech jsou dány poškozením obratlů s rizikem jejich kompresivních zlomenin. Nešetrnou mobilizační technikou  hrozí posun poškozeného obratle s útlakem míchy a ochrnutím. Současně může dojít k dalším zlomeninám nejčastěji zlomenině žeber, které jsou také velmi často myelomem „nahlodány“.

Ani po stanovení diagnózy neexistuje obecné doporučení pro fyzioterapii. Jednotlivé rehabilitační terapie se vždy řídí rozsahem postižení skeletu a jsou proto zcela individuální.  Pro každého pacienta je především nutné vytvoření individuálního fyzioterapeutického plánu tak,  aby léčba pacientovi přinesla úlevu, vedla k prevenci komplikací a byla pro pacienta bezpečná. Fyzioterapii by měl indikovat ošetřující hematolog ve spolupráci se zkušeným fyzioterapeutem.

Je pouze několik cviků, které mohou většině pacientů pomoci, bez většího rizika. Jde většinou o velmi malé a jemné pohyby se současným využitím i terapeutických pomůcek: např. theraband, overball, soft-míčky, se kterými může pacient cvičit po zaškolení fyzioterapeutem i sám doma. Vzhledem k povaze onemocnění se doporučuje vyhýbat se procedurám s nárazem (manipulace), tvrdým masážním a mobilizačním technikám.

Současně je i méně vhodné využívat celotělové teplé až horké zábaly a koupele.  Obecně je stále u všech onkologickým onemocnění kontraindikována elektroléčba, i když u myelomu jsou určité výjimky.

Základem úspěchu fyzioterapie je aktivní spolupráce pacienta i rodiny, a to nejen v ambulanci fyzioterapeuta,  ale i v domácím prostředí. Proč je fyzioterapie důležitá? Nejedná se jen o vlastní cvičení, ale především o zlepšení psychického stavu pacienta a jeho celkové fyzické kondice.

Několik rad a návodů pro jednoduché domácí cvičení:

Cvičení s overballem (měkkým míčem) o průměru 26 cm

  • Nenáročný na údržbu, nosnost 120 – 150 kg
  • Nafukuje se ústy s pomocí přiložené trubičky
  • Míra nafouknutí míče vychází z našich požadavků
    – plně nafouknutý (slouží jako míč)
    – mírně podhuštěný (slouží k rhb cvičení)

Fotografie: Jakub Straub

Mgr. Pavla Straubová
Physio-reko
www.physioreko.cz

Partner kampaně

Další článek