Domovská stránka » Civilizační onemocnění » MIKRO ROBOTI, KTEŘÍ DOKÁŽÍ ODBLOKOVAT CÉVY A BOJOVAT S MRTVICÍ ZEVNITŘ
Civilizační onemocnění

MIKRO ROBOTI, KTEŘÍ DOKÁŽÍ ODBLOKOVAT CÉVY A BOJOVAT S MRTVICÍ ZEVNITŘ

Článok vznikol v spolupráci s
Článok vznikol v spolupráci s

Evropští vědci započali vývoj nano-chirurgických pomůcek, které po vstupu do lidského těla dokáží léčit krevní sraženiny.

Vedoucí skupina vědců působících na univerzitách, ve výzkumných centrech a inovativních společnostech v Belgii, Německu, Řecku, Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku právě zahájila průkopnický projekt financovaný z prostředků EU s krycím názvem ANGIE. Tento projekt poskytuje naději na to, že cévní mozková příhoda bude jednou provždy léčitelná.

Projekt ANGIE má za úkol vytvořit zcela novou technologii pro cílené lokalizované dodávání léčiv do lidského těla. Tato technologie napomůže vývoji malých mikro‑robotů, které bude možné v cévním systému těla navigovat. Tito roboti budou schopni dodat terapeutika do míst, kam se žádný jiný nástroj nedostane. Navigace uvnitř těla, jež by vedla k léčbě poraněných tkání, fascinovala vědce i veřejnost po celá desetiletí, nicméně technologie stále zaostávaly daleko za představami. Vědci v projektu ANGIE však věří, že nyní se tyto představy mohou stát realitou. Tento tolik potřebný výzkum se zaměřuje na cévní mozkovou příhodu, neboli mrtvici, která je nejčastější příčinou tělesného postižení dospělých na světě. Mrtvice každoročně postihne až 17 milionů lidí, zemře na ni 6 milionů lidí za rok a EU stojí mrtvice ročně 60 miliard EUR. Do roku 2040 se v Evropě očekává nárůst počtu cévních mozkových příhod o více než 30 % v důsledku stárnutí evropské populace a rostoucí míry obezity a cukrovky, což je velmi znepokojivé. „Tomu by se dalo předejít, kdybychom našli způsob, jak bezdrátově navigovat nano‑chirurgy vaskulární sítí těla a dodávat léky přímo tam, kde jsou potřeba – tzv. na povel,“ říká Dr. Salvador Pané, koordinátor projektu.

Dosáhnout tohoto cíle však nebude snadné. Takový průlomový objev vyžaduje pokroky v oblastech jako lékařská robotika, numerická simulace a znalost bio materiálů. Také vyžaduje nadstandardní technické schopnosti a vybavení, kterými disponuje jen minimum organizací. Vědci z ANGIE jsou přesvědčeni o tom, že jejich tým má všechny potřebné znalosti, zkušenosti a infrastrukturu k uskutečnění takového projektu. Již mnoho let shromažďují potřebné poznatky v oblasti užívání a řízení robotických systémů malého rozsahu pro různé zdravotní aplikace. Nedávno vyvinuli první systém, který léčí srdeční arytmie pomocí elektromagneticky řiditelných katetrů. Do skupiny projektu ANGIE patří vysoce kvalifikovaní vědci, kteří jsou často vyhledáváni Světovou zdravotnickou organizací, Evropskou kosmickou agenturou a Světovým ekonomickým fórem. Není divu, že tento projekt již přilákal pozornost nadnárodních společností jako Siemens nebo CLS Behring.

Projekt ANGIE byl zahájen v letošním roce a jeho tým bude potřebovat čtyři roky k vytvoření technologických základů. „Veřejnost budeme o našem vývoji informovat,“ řekl prof. Josep Puigmarti-Luís, jeden z hlavních vědců projektu. „Chceme do našich aktivit zapojit co nejvíce osob. Naše nadšení pro vývoj cíleného dodávání léčiv pomůže vybudovat interdisciplinární komunitu, která nejen vyvine potřebnou technologii, ale bude se také zabývat otázkami vzdělání, rozdílů mezi pohlavími a dlouhodobými důsledky souvisejícími s cíleným dodáváním léčiv.“

O ANGIE

Projekt ANGIE má za úkol vytvořit zcela novou technologii pro cílené lokalizované dodávání léčiv na základě bezdrátově řiditelných nano přístrojů schopných navigace v cévním systému těla a dodání léčiva tam, kam se žádný jiný přístroj nedostane. ANGIE nabídne zdravotnickým pracovníkům výrazně lepší intervenční kapacitu pro řešení velkého množství chronických onemocnění a umožní jim dodávat léčivo přesně tam, kde je to nutné, a to s minimálními vedlejšími účinky. Konsorcium se skládá ze skupiny čtyř výzkumných institucí, tří malých a středních podniků a dvou neziskových organizací z celé EU. Projekt je financován Evropskou komisí v rámci Grantové dohody č. 952152.

Partnery v Curychu jsou Multiscale Robotics Laboratory (ETH Zurich, koordinace projektu; mikro‑/nano‑fabrikace, robotika a elektronika) a MagnebotiX AG (Biotechnopark, Schlieren, magnetická manipulace a analýza obrazu).

Další článek