Domovská stránka » Civilizační onemocnění » MNOHOČETNÝ MYELOM V ÉŘE NOVÝCH LÉKŮ
Civilizační onemocnění

MNOHOČETNÝ MYELOM V ÉŘE NOVÝCH LÉKŮ

Mnohočetný myelom (také plazmocytom či Kahlerova nemoc – morbus Kahler) je onemocnění, které se řadí mezi nádorová onemocnění vycházející z kostní dřeně. Nejedná se o ohraničený, chirurgicky odstranitelný nádor. Příčina nemoci tkví ve zvýšené produkci jednoho typu bílých krvinek – plazmatických buněk – zodpovědných za naši imunitu.

V případě, že se produkce těchto buněk vymkne kontrole, dojde k jejich nadměrnému množení. To může způsobit pokles množství červených krvinek (erytrocytů), a tedy anémii, projevující se celkovou slabostí, bledostí, námahovou dušností.

Dále dochází ke změně kostního metabolismu s rozvojem osteoporózy, později i k tvorbě odvápněných (osteolytických) ložisek v kostech, což vede ke zlomeninám. Nejčastěji se u pacientů jako první klinické projevy objevují zlomeniny obratlů se stále se zhoršujícími bolestmi v zádech.

Myelom může poškodit i ledviny až do stadia selhání. Bez léčby jde o nemoc, která může pacienta připravit o život během 1–2 let. Až do 90. let byla k dispozici pouze léčba cytostatiky, která dokázala prodloužit život průměrně o 1–2 roky.

Nyní jsme však svědky neskutečného zlomu v možnostech léčby myelomu. První jiskra naděje vysvitla v podobě nové skupiny léčiv, tzv. inhibitorů proteazomu. Za objev prvního z nich byla udělena Nobelova cena. Tato léčba se od klasické chemoterapie liší, neboť cílí přímo na nádorové buňky a nemá vedlejší účinky klasické chemoterapie.

Poté do léčby vstoupila řada dalších cílených léků ze skupiny inhibitorů proteazomu a imunomodulačních léků, díky kterým se daří dále prodlužovat život nemocných s myelomem. V roce 2019 byla schválena úhrada a zahájila se léčba cílenými protilátkami proti myelomu, která opět pacientům přidává několik let života.

Vývoj léků proti mnohočetnému myelomu zásadně boří dosavadní náhled na prognózu tohoto onemocnění – to bylo dosud považováno za léčitelné, ale nevyléčitelné. Dnes se ukazuje, že myelom se v budoucnu zařadí mezi vyléčitelná nádorová onemocnění.

MUDr. Jan Straub vedoucí lékař ambulancí I. interní kliniky,
kliniky hematologie VFN a 1. LF UK v Praze,
tajemník České myelomové skupiny (CMG)

Partner kampaně

Další článek