Skip to main content
Domovská stránka » Civilizační onemocnění » REPRODUKČNÍ MEDICÍNA POMÁHÁ PŘI PROBLÉMECH S PLODNOSTÍ
ADVERTORIAL

Od 70. let 20. století lidstvo postupně získává stále účinnější nástroje pro pomoc párům s poruchou plodnosti, ať už se jedná o asistovanou reprodukci nebo IVF v širším slova smyslu. Jak tato léčba probíhá? 

Prof. MUDr. PAVEL TRÁVNÍK, DrSc.

vedoucí embryolog, vědecký pracovník pro embryologii sanatorium REPROMEDA Brno

Tyto metody jsou založené na odběru vajíček a jejich oplození a pěstování embrya v embryologické laboratoři. Embryo je potom buďto přeneseno do dělohy nebo uložené v kapalném dusíku pro pozdější použití. Před odběrem vajíček je třeba zajistit, aby jich byl dostatečný počet, protože ne každé embryo má schopnost dalšího vývoje. 

Stimulace vajíček

V přirozeném cyklu většina vajíček, která se začnou vyvíjet, zanikne a zůstává jen jedno, které dospěje k ovulaci. Tomu pro účely asistované reprodukce bráníme podáváním hormonů bránícím zániku vajíček. Říká se tomu stimulace, ale jde vlastně o záchranu vajíček, která by jinak zanikla v důsledku konkurence o možnost ovulovat.

Existuje několik možností, jak tuto „stimulaci“ provést, obvyklý postup je pomocí preparátů obsahujících folikuly stimulující hormon (FSH), případně s přídavkem luteinizačního hormonu (LH). Kromě zajištění dostatku vajíček je třeba podpořit závěrečnou fázi jejich zrání podáním choriového gonadotropinu nebo léků způsobujících vzestup koncentrace luteinizačního hormonu. 

Přečtěte si: Historie Richter Gedeon ZDE

Genetické vyšetření partnerů

Celý proces léčby metodami asistované reprodukce je založen na pečlivém vyšetření obou partnerů. Jeho součástí je genetické vyšetření, které je důležité jednak proto, že sama porucha plodnosti může mít genetickou příčinu, a také proto, že nechceme, aby se narodilo postižené dítě, pokud je jeden z páru nebo oba nositelem nějaké mutace. Fáze vyšetřování je často nejdelším úsekem v procesu léčby, ale je nezbytná. 

Oplození a pěstování embryí

Samotná příprava na odběr vajíček začíná buď v předcházejícím cyklu nebo začátkem cyklu, v němž bude proveden odběr vajíček. Následuje odběr vajíček v celkové anestézii, odběr partnerových spermií, oplození, pěstování embryí a buďto transfer embrya v témže cyklu nebo lépe kryokonzervace a transfer embrya v následujícím nebo některém dalším cyklu podle stavu děložní sliznice. Pokud je získáno více kvalitních embryí, je možné je postupně transferovat a dosáhnout porodu několika dětí z jednoho cyklu s odběrem vajíček.

Přečtete si: Biotechnologie ve farmaceutickém průmyslu

Kdy vyhledat odbornou pomoc?

Pokud má pár problémy s otěhotněním trvající u mladšího páru rok, u páru přes 35 let půl roku (času už moc není), měl by vyhledat odbornou pomoc na pracovišti reprodukční medicíny, které je vybavené pro diagnostiku a léčbu poruch plodnosti. Stejně tak, pokud má některý partner již zjištěný problém související s plodností (neprůchodnost vejcovodů, nepravidelná ovulace, snížená koncentrace nebo pohyblivost spermií), pak není vhodné čekat.

Část nákladů hradí zdravotní pojišťovna

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena ženám od 22 let do 40. narozenin část nákladů na léčbu (základní metody) a léky do určitého limitu, pokud existuje indikace k léčbě. Jsou hrazeny 3 cykly a pokud v předchozích cyklech bylo transferováno 1 embryo, pak i čtvrtý. V indikovaných případech je hrazeno i preimplantační genetické testování embryí.

Next article