Skip to main content
Domovská stránka » Moderní medicína » MIGRÉNA: CO DĚLAT KDYŽ NEUSTUPUJE?
Moderní medicína

MIGRÉNA: CO DĚLAT KDYŽ NEUSTUPUJE?

Ve spolupráci s:
Ve spolupráci s:

MUDr. EVA MEDOVÁ

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy

Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy jsou zřízena jako superkonsiliární pracoviště nejen pro pacienty trpící migrénou, ale i pro nemocné s jiným typem bolestí hlavy, jakým je např. tenzní typ bolesti, syndrom nakupené bolesti hlavy či obličejové neuralgie.

Pro vyšetření v Centru je nezbytné doporučení ambulantního neurologa. Ten odesílá pacienta v zásadě ve dvou případech:

Potřebuje konzultovat specialistu ve složitějších diferenciálně diagnostických případech – laicky řečeno, stanovit správnou diagnózu typu bolesti hlavy.

Odesílá ke konzultaci a zvážení další terapie pacientů, trpících migrénou, u nichž nezafungovala běžně podávaná nespecifická preventivní léčba. Sem patří i event. doporučení nasadit specifickou preventivní léčbu, tedy tzv. „biologickou“ léčbu monoklonálními protilátkami.

Jaké dokumenty potřebujete do Centra?

Kromě výše uvedeného doporučení (Žádanka typu „K“) je nutná podrobná zpráva ambulantního neurologa, kde je mimo jiné explicitně uvedeno jakou léčbu pacient užíval. Zde je nutné uvést i časové období, kdy byla léčba nasazena a kdy vysazena a z jakých důvodů. Pokud se objevily nějaké nežádoucí účinky této léčby, musí být rovněž uvedeny. Samozřejmě musí být uvedena i frekvence bolestí – uvádí se počet dnů v kalendářním měsíci.

Všechna centra léčby bolesti hlavy jsou dostupná na: https://www.migrena-kompas.cz/centra-pro-lecbu/.

foto: Migréna kompas – záznamový diář pacienta s bolestmi hlavy, archiv: Teva

Nezapomeňte s sebou vzít i Deník bolestí, ze kterého bude vyplývat počet dnů s migrénou za měsíc. Je třeba mít tako zapsáno minimálně 6 posledních měsíců.

Nadužívání medikace u migreniků

Jde o poměrně častý problém, se kterým se setkáváme u špatně léčených migreniků. Částečně se jedná o pacienty, kteří nedochází k lékaři a kupují si volně prodejná analgetika, částečně se však problém týká i pacientů navštěvujících neurologa. V těchto případech se jedná o nadužívání léčiv ze skupiny triptanů. Nejčastěji nadužívaným lékem je sumatriptan. O nadužívání hovoříme, pokud pacient užije více než 10 tablet za měsíc a to po dobu alespoň 3 měsíců. Druhým nejčastějším nadužívaným lékem je ibuprofen a následuje eletriptan (Relpax).

Mezi další nadužívané léky patří i Valetol, Ataralgin, Indometacin a magistraliter připravované čípky s ergotaminem. Pokud tedy pacient užívá více než 10 kusů z výše uvedených léků měsíčně, je indikace k doporučení do Centra bolesti hlavy. Zde specialista stanoví další strategii léčby, která vždy zahrnuje vynechání nadužívaného léku.

Next article