Domovská stránka » Onkologie » KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: PLOŠNÝ SCREENING ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
ADVERTORIAL

Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi časté zhoubné nádory. V České republice jím ročně onemocní 7 500 osob a 3 500 nemocných zemře. Počet vyléčených pacientů se ale daří zvyšovat díky celostátnímu plošnému screeningu, který je zdarma a může se ho zúčastnit každý nad 50 let.

doc. MUDr. ONDŘEJ URBAN, Ph.D.

Fakultní nemocnice v Olomouci, II. Interní gastroenterologická a geriatrická klinika

Kolorektální karcinom se vyvíjí v průběhu 10–15 let z původně nezhoubného výrůstku na sliznici (polypu) a jeho počáteční stádia zpravidla nemocnému nezpůsobují žádné potíže. Cílem primární prevence je snížit výskyt tohoto onemocnění dodržováním zásad zdravého životního stylu.

Včasný záchyt nemoci

Lékaři se snaží diagnostikovat onemocnění ve fázi polypu nebo časného karcinomu, protože výsledky léčby jsou v těchto případech vynikající. Český zdravotní systém patří v prevenci a léčbě KRK k nejlepším na světě. Podle posledních údajů úmrtnost na KRK v naší zemi od přelomu tisíciletí klesla o 20 %. Důvody uvedeného úspěchu jsou zejména pozitivní změna životního stylu, screening a pokroky v léčbě. Od roku 2000 probíhá v naší zemi státem organizovaný bezplatný screeningový program.

Neignorujte symptomy

Každý z nás může ovlivnit své zdraví. Prvním krokem je rozpoznat potenciální riziko výskytu onemocnění a zařadit se do jedné se tří skupin. Do první patří symptomatické osoby s příznaky jako jsou zejména přítomnost krve ve stolici, náhle vzniklá zácpa, bolest břicha a nevysvětlitelný hmotnostní úbytek. V těchto případech je na místě konzultace s praktickým lékařem nebo přímo specialistou gastroenterologem.

Genetická zátěž a střevní záněty

Do druhé skupiny řadíme osoby se zvýšeným rizikem. Jedná se o složitě definovatelnou skupinu zahrnující především osoby, v jejichž pokrevním příbuzenstvu se KRK vyskytl ve dvou a více případech nebo byl někomu diagnostikován před 60. rokem věku. Dále sem patří nemocní s chronickým střevním zánětem (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba). Nejvhodnější postup je nutné určit individuálně po konzultaci s gastroenterologem.

Věk jako rizikový faktor

Třetí skupina je největší a tvoří ji osoby v průměrném riziku. Zásadní roli zde hraje věk. V 50 letech dochází ve výskytu KRK ke zlomu a my se musíme rozhodnout, zda absolvujeme malou nepříjemnost, díky které se můžeme vyhnout ohrožení života v budoucnosti.

Možnosti screeningu

Přibližně polovina české populace se v současnosti rozhoduje pro aktivní přístup a vstupuje do screeningového programu. Program zahrnuje dva alternativní postupy. Prvním je vyšetření testem na okultní krvácení do stolice. Pozitivita testu však automaticky neznamená přítomnost nádoru, ale je indikací ke kolonoskopii. Druhou možností je screeningová kolonoskopie. V současné době je nejpřesnějším jednorázovým preventivním vyšetřením. Pokud je nález negativní, je prakticky jisté, že v následujících 10 letech kolorektálním karcinomem neonemocníte.

Dbejte o své zdraví

Co uvést závěrem? Kolorektálním karcinomem nemusíte onemocnět. Žijte zdravě. Zapojte se do screeningu. Preferujte metodou kolonoskopie, je-li pro vás nepřijatelná, využijte testu na okultní krvácení do stolice. Pokud se nechcete testovat kvůli sobě, udělejte to kvůli těm, kterým na vás záleží.

Další článek