Domovská stránka » Onkologie » TELEMEDICÍNA V ONKOLOGII
Onkologie

TELEMEDICÍNA V ONKOLOGII

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Telemedicína výrazně zefektivňuje nejen péči o onkologicky nemocné pacienty, ale také preventivní dispenzarizaci pacientů s genetickou predispozicí k onkologickým onemocněním.

MUDr. Ondřej Tefr

Chief Medical Officer ve společnosti MEDDI hub a.s.

Telemedicína již dlouho přináší širokou škálu využití pro péči o chronicky nemocné pacienty. V současné době se ale začíná prosazovat i v onkologii. V obou případech slouží převážně k zajištění efektivní komunikace mezi lékařem a pacientem, vyřizování administrativních úkonů, možnosti vzdáleného monitoringu zdravotního stavu pacientů, pravidelnému dotazování na časté nežádoucí účinky léčby a případným konzultacím psychického a fyzického stavu pacientů, který bývá při náročné a vleklé léčbě narušen.

Toto téma je aktivně diskutováno i v rámci Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb, jejíž jsme zakládajícími členy.

Spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem

Již v roce 2021 jsme zahájili spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem (MOÚ), se kterým jsme vyvinuli a představili první specializovanou aplikaci určenou právě pro onkologické pacienty. Aplikace MOU MEDDI významně rozšiřuje možnosti zabezpečené šifrované komunikace mezi ošetřujícím lékařem a jeho pacientem s možností využít videohovoru, klasického hovoru či chatu.

Pomáhá tak komunikaci celkově zrychlit a sjednotit. Pacienti mohou nejen konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem na dálku, ale přímo v aplikaci žádat o předpis na užívané léky, objednat se na vyšetření nebo zaslat lékaři k vyhodnocení pravidelně vyplňované specializované dotazníky týkající se jejich aktuálního stavu. Lékaři tak ušetří drahocenný čas a pacienti nejsou tak často zatěžováni náročným cestováním a čekáním v přeplněných čekárnách.

Aplikace MOU MEDDI má v současné době téměř 1 000 registrovaných uživatelů a jejím prostřednictvím bylo na MOÚ za rok 2022 vyřešeno více než 2 000 různých případů.

Preventivní onkologická péče

V současné době se připravuje další projekt zaměřený na preventivní onkologickou péči. Zapojeny by měly být přední české instituce, a to opět MOÚ či Onkologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. První fáze projektu se zaměřuje na pacienty se známou genetickou predispozicí sledované pro celoživotně zvýšené riziko rozvoje některého onkologického onemocnění.

Cílem projektu je digitalizace celého procesu dispenzarizace a zavedení a ověření hybridní formy péče o tyto pacienty. To by znamenalo, že část fyzických prohlídek, plánování vyšetření a následné vyhodnocení výsledků by bylo prováděno distančně pomocí telemedicínské platformy MEDDI ONKO a část pravidelných kontrol by zůstala klasicky ve formě osobní prohlídky ve specializované ambulanci.

Efektivita, úspora, dostupnost

Hlavními přínosy nového přístupu k preventivní dispenzarizaci těchto rizikových pacientů by mělo být zefektivnění celého procesu, snížení administrativní zátěže zdravotnického personálu, zvýšení kapacit a časové dostupnosti specializovaných onkologických ambulancí, které se touto složitou problematikou zabývají. Projekt se zaměřuje na zefektivnění preventivní péče, protože právě zde je možné ušetřit vysoké částky.

Další článek