Skip to main content
Domovská stránka » Onkologie » MALIGNÍ MELANOM: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PREVENCE A VČASNÁ LÉČBA
ADVERTORIAL

Maligní melanom je zhoubný nádor kůže, který vzniká v pigmentových buňkách kůže. Kdo je melanomem více ohrožen, kdy si nechat kůži zkontrolovat a jak takové preventivní vyšetření kůže probíhá?

prof. MUDr. Jana HERCOGOVÁ, CSc., MHA

předsedkyně České akademie dermatovenerologie o.p.s., šéfredaktorka Česko-slovenské dermatologie

Co je to maligní melanom?

Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk kůže, kromě kůže se však může vyskytnout i na sliznici a v oku. Nejčastěji se objevuje u mužů starších 55 let, ale jedná se také o druhý nejčastější zhoubný nádor u mladých žen. Jde o nádor, který invazivně roste a metastázuje.

I přes pokroky medicíny, včetně využití cílené (biologické) léčby, je pro dobrou prognózu nemocného nejdůležitější včasná diagnostika a léčba. Pokud se melanom zachytí v počátečním stadiu a včas se chirurgicky odstraní, prakticky to znamená uzdravení pacienta.

Jak melanom vzniká?

Riziko vzniku melanomu je vyšší u osob, které mají světlou pleť a mnoho pigmentových znamének (tzv. získaných pigmentových névů). Roli hraje i genetická zátěž nebo nadměrná expozice UV záření. Silné sluneční záření oslabuje imunitní systém kůže a mění genetický materiál kožních buněk. Reparační systém pak nemůže tyto změny v kožních buňkách napravit, a nesprávná informace je tak předávána dál.

Vyššímu riziku vzniku melanomu jsou vystaveni i pacienti se sníženou imunitou, a to jak vlivem nemocí, tak užíváním některých léků (např. pacienti po transplantaci).

Jak můžeme melanom včas rozpoznat?

Na první pohled na kůži vidíme hnědou skvrnu, která je asymetrická, nestejnoměrně zbarvená, v průměru větší než 5 mm. (Poslední neplatí o tzv. vrozených pigmentových znaménkách, která jsou vždy větší než 1 cm.) Je důležité si také všímat, zda se některé z pigmentových znamének nápadně liší od ostatních – tvarem, velikostí, pigmentací apod.

Důležitý je i vývoj pigmentových znamének, neboť během života se „obyčejné“ pigmentové névy mění – nejprve jsou to hnědé skvrny, postupně se mění na světleji hnědé vyvýšené pupínky a v pozdějším věku se z nich stávají pupínky barvy kůže. Oproti tomu melanom může růst nestejnoměrně, krvácet či svědit.

Jaká je prevence vzniku melanomu?

Vzniku maligního melanomu lze také předcházet preventivními kontrolami u kožního lékaře. Ten by měl alespoň jednou každého vyšetřit a stanovit fototyp, riziko vzniku kožního nádoru, a to včetně melanomu, a na základě toho určit četnost preventivních kontrol.

Při vyšetření kožní lékař využívá nejen ruční, ale také digitální dermatoskop a eventuálně i celotělový scan (celotělovou fotografii). Tyto digitální systémy umožňují uchovat výsledky vyšetření a porovnávat je v čase. Preventivní vyšetření kůže jsou zcela bezbolestná a trvají několik minut.

Vyšetření digitálním dermatoskopem hradí zdravotní pojišťovny. Preventivní vyšetření kůže hradí zdravotní pojišťovny ze svých preventivních programů a celotělový scan si hradí pacient sám. Pokud však pacient chodí na dispenzární kontroly, má velkou šanci se kožním zhoubným nádorům vyhnout. Nezapomínejme na fakt, že každý nádor, pokud se nachází na vyšetření přístupném místě, jako je kůže, se dá snadněji zjistit, a tudíž i léčit.


CZ-PFO-02/2023-170

www.euderma.eu/

Next article