Domovská stránka » Onkologie » NÁRODNÍ LINKA PRO ODVYKÁNÍ
Onkologie

NÁRODNÍ LINKA PRO ODVYKÁNÍ

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Národní linka pro odvykání pomáhá s léčbou i prevencí různých typů závislostí již od roku 2016. Jejím hlavním cílem je zajistit občanům České republiky efektivní pomoc, která je dostupná každému.

profil

Mgr. ZUZANA HRZALOVÁ

ředitelka NLO

Zaměření projektu se stále rozšiřuje o specializace na další závislosti. Původně organizace AdiPoint pomáhala řešit závislost na tabáku a bezplatně provozovala Národní linku pro odvykání kouření na čísle 800 350 000.

Závislost na hraní, drogách či internetu

V říjnu 2018 spustila další dvě služby: Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Rozšířila tak své působení z prevence užívání tabákových výrobků směrem k zajištění komplexní informativní služby v rámci častých závislostí vyskytujících se v České republice a přejmenovala celou službu na Národní linku pro odvykání.

V následujících letech se služba nadále rozšiřovala, a to o řešení závislostí na drogách, lécích a nově též na internetu a sociálních sítích (netolismus).

Jak se s námi spojit?

Národní linku pro odvykání je možné kontaktovat telefonicky, ale také pomocí chatu nebo e-mailu. V roce 2022 byla také spuštěna možnost napsat e-mail v ukrajinském nebo ruském jazyce.

Úspěšnost odvykání našich klientů mezi léty 2018–2021:

  • Ze 600 klientů, kteří se ve sledovaném období pokusili přestat s užíváním látky či závislostním chováním, po půl roce úspěšně abstinovalo 280 lidí (42 %).

  • Z 60 klientů, kteří se ve sledovaném období pokusili přestat s užíváním látky či závislostním chováním v lednu, po půl roce úspěšně abstinovalo 34 lidí (57 %).

  • Statistický test ukázal, že zjištěný rozdíl je statisticky významný (na hladině p = 0,05). Jinými slovy v našem souboru klient, který s odvykáním začal v lednu, byl o něco úspěšnější než náš průměrný klient.

  • Klient, který s odvykáním začal v lednu, měl téměř 2x vyšší šanci přestat než klient, který začal odvykat kdykoli během roku (pozn. „šance“ není totéž, co „pravděpodobnost“ – pravděpodobnost měl o 15 % vyšší).

  • Tyto výsledky je třeba brát s opatrností, jelikož počet lidí odvykajících od ledna je v našem souboru poměrně nízký. Navíc data máme pouze od těch klientů, kteří nám zvedli telefon po půl roce od začátku odvykání.

  • Z odborného hlediska můžeme dodat, že ačkoli novoroční předsevzetí může být dobrým popudem k odvykání, mnohem důležitější je dobře promyšlená motivace, tj. důvody, které člověka k odvykání vedou a také připravený plán, se kterým mohou pomoci odborní konzultanti na naší lince. Odvykat tedy určitě má smysl i kdykoli během roku.

Projekt Národní linka pro odvykání (NLO) je provozován neziskovou organizací AdiPoint, z.ú. (dříve Českou koalicí proti tabáku, z. s.) a realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Díky týmu profesionálně vyškolených adiktologů a psychologů pomáhá s léčbou a prevencí závislostí více než 6 000 klientům.

Další článek